Anders Jonsson ny VD på Delta Terminal

Logistikföretaget Delta Terminal, en del av Sundfraktgruppen, som bedriver verksamhet i Söråkers hamn rekryterar Anders Jonsson till tjänsten som vd. Företaget har de senaste åren satsat på att framtidssäkra hamnens infrastruktur.

De senaste åren har logistikföretaget investerat i infrastrukturen i Söråkers hamn, Timrå kommun, där de bedriver hamn- stuveri- och terminalverksamhet. En större logistikfastighet, järnvägen som går in på området och renovering av kajen ska framtidssäkra för framtida logistiklösningar och intermodala transporter. Rekryteringen av Anders Jonsson som vd blir nästa steg i utvecklingen.

– Delta Terminal är en viktig pusselbit för att utveckla Sundfraktgruppens erbjudande mot marknaden. Vi är övertygade om att de investeringar vi gjort tillsammans med Anders engagemang, lyhördhet och glädje kommer medföra att vi kan ta nästa steg för att tillsammans med våra kunder hitta bra helhetslösningar, kommenterar Markus Sundström, vd för Sundfrakt AB.

Anders Jonsson kommer närmast från rollen som vd för Smålandshamnar och har innan det innehaft flera chefsbefattningar inom hamn- och terminalverksamhet.

– Som en del av Sundfraktgruppen ser jag verkligen fram emot att få möjligheten att fortsätta utveckla Delta Terminal AB ytterligare tillsammans med medarbetare och ägare, kommenterar Anders Jonsson, vd för Delta Terminal.