Ann-Cathrine Wikström blir ny överdirektör vid Transportstyrelsen

Regeringen har utnämnt Ann-Cathrine Wikström till ny överdirektör vid Transportstyrelsen. Hon kommer närmast från tjänsten som stabschef vid Rättsmedicinalverket och tillträder den 1 augusti 2023.

Ann-Cathrine Wikström, överdirektör vid Transportstyrelsen. Foto Rättsmedicinalverket.

Ann-Cathrine Wikström är i dag stabschef vid Rättsmedicinalverket. Hon har tidigare arbetat vid Åklagarmyndigheten och har även lång erfarenhet från olika befattningar inom Regeringskansliet.

– Jag är glad över att tillkännage att regeringen i dag har utsett Ann-Cathrine Wikström till ny överdirektör vid Transportstyrelsen. Med erfarenhet från Rättsmedicinalverket och tidigare Åklagarmyndigheten och Regeringskansliet är hon väl lämpad att utveckla Transportstyrelsens verksamhet tillsammans med generaldirektören och myndighetens övriga ledning, kommenterar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.