Anna van Bunningen ny strategichef på Postnord

Hon arbetar idag både på Vattenfall, där hon leder ett strategiskt transformationsprogram inom eldistribution, och Remeo AB där hon är ekonomichef. Hon tillträder sin nya tjänst den 15 juni.

Anna van Bunningen har en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en MBA (Master of Business Administration) från INSEAD i Frankrike. Där har hon också genomfört doktorandstudier inom strategiområdet.

Idag leder hon ett strategiskt transformationsprogram inom eldistribution inom Vattenfall-koncernen, där har hon också haft ledarroller inom bland annat transformationsprogram, affärsutveckling, styrning och strategisk utveckling. Parallellt med det är hon på deltid ekonomichef för start up-bolaget Remeo AB.

Anna tillträder sin nya tjänst som chef för Nordic Strategy & Solutions på Postnord den 15 juni där hon efterträder Jan Starrsjö, som efter mer än 25 år inom koncernen går i pension den 1 juli. Han har varit en del av ledningsgruppen sedan 2016 och Anna kommer fylla tomrummet i koncernledningen.