Ännu dyrare matpriser att vänta

Produktionskostnaderna för livsmedelsproducenterna fortsätter stiga uppåt och elpriserna rusar. Samtidigt faller lönsamheten snabbt. Svenska konsumenter kan vänta sig ännu högre matpriser i höst och vinter, det visar Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev.

I Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för andra kvartalet 2022 noteras, för första gången i konjunkturbrevets historia, två kvartal i rad där producenternas kostnadsökningar för råvaror, transporter, förpackningar och el når upp i maxvärdet index 100. Lönsamhetsutvecklingen (årstakt) för producenterna noteras samtidigt till det hittills lägsta uppmätta värdet med index 34. Två enheter sämre än den tidigare bottennoteringen från första kvartalet på 36.

– Under en valdebatt sa statsministern att de höga matpriserna måste bero på att någon “skär emellan”. Det var i alla fall inte de svenska livsmedelsproducenterna hon pratade om. Med rekordhöga kostnader och lönsamheten i botten så kämpar företagen för fullt bara för att hålla näsan ovanför ytan. Tyvärr innebär den här utvecklingen att matpriserna kommer att behöva ökas ännu mer, kommenterar Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Branschorganisationen menar att företagens lönsamhetsfall beror till stor del på att dagligvaruhandelns affärsmodeller inte är riggade för en miljö med kraftiga och långvariga kostnadsökningar. Medan leverantörer får vänta 3-5 månader för att täcka sina kostnader hinner kostnaderna öka, vilket gör även nytecknade avtal daterade. 53 procent av medlemsföretagen svarar att handeln processar prisaviseringar snabbare än vad som är brukligt. Motsvarande siffra i första kvartalet var 33 procent.

Elchocken

Elpriserna i elområde 3 och 4 har slagit flera rekord under sensommaren. Det finns prognoser som visar att snittpriset för elområde 4 kan bli runt 700 öre/kWh i vinter. För en mindre livsmedelsproducent kan det i kronor innebära sex- och sjusiffriga ökningar av elkostnaden.

– Flera producenter har redan lagt ner verksamheten eller stoppat produktionen med hänvisning till elpriset. Den stora frågan är hur länge framför allt små och medelstora producenter kan hålla ut. Regeringens aviserade högkostnadsskydd kan möjligtvis hjälpa företagen att ta sig igenom vintern, förutsatt att stödet betalas ut snabbt. Men skyddet löser inte de fundamentala brister som präglar dagens svenska elsystem, kommenterar Carl Eckerdal.

Svenskproducerat ökar

Konjunkturbrevet visar dock att företagens volymer ökade något på den svenska hemmamarknaden. För 62 procent av företagen utvecklades volymerna enligt företagens prognoser från kvartal 1. En femtedel blev positivt överraskade och för 18 procent gick kvartal 2 sämre än förväntat. Men när priserna fortsätter stiga kan det bli tufft att hålla i de svenska konsumenterna. Under andra halvåret 2022 förutspår producenterna vikande svenska produktionsvolymer.

– Det är en fullt rimlig prognos. Kraftigt ökande levnadskostnader kommer gröpa ur hushållens plånböcker i en takt vi inte har upplevt sedan tidigt 80-tal. Pris kommer att bli allt viktigare ju längre inflationen håller i sig. Svenska producenter erbjuder i huvudsak produkter i de övre prissegmenten och riskerar därmed att i allt högre utsträckning väljas bort till förmån för billigare importerade alternativ, kommenterar Carl Eckerdal.