Antalet nyregistrerade lastbilar ökar

Antalet nyregistrerade lätta och tunga lastbilar ökade med 52 respektive 8 procent i juni jämfört med samma månad förra året, det visar ny statistik från Trafikanalys. Andelen eldrivet fortsätter öka.

Enligt Trafikanalys statistik nyregistrerades 4 296 lätta lastbilar i juni månad, vilket är 52 procent fler än juni förra året. När det gäller tunga lastbilar nyregistrerades 714 fordon, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med juni 2022. Man lyfter fram att långa leveranstider på elfordon gör att effekterna av den slopade klimatbonusen kommer synas i statistiken först efter sommaren.

Man kan ställa statistiken i relation mot branschorganisationen Mobility Swedens siffror, som bara redovisar fordon av de senaste tre årsmodellerna och exkluderar direktimporterade fordon. Deras siffror visar att nyregistreringen av tunga lastbilar (16 ton och uppåt) ökade med 27 procent under första halvåret 2023. 4,2 procent av de nya fordonen var eldrivna, jämfört med 2,6 procent under samma period 2022.

– Vi är medvetna om att omställningen av hela fordonsflottan för tunga lastbilar kommer att ta tid men det är glädjande att se den positiva utvecklingen. Våra medlemmar ser stort intresse för eldrivna tunga fordon i takt med att fordonstillverkarnas produktprogram breddas och att flera transportföretag nu skalar upp sin elflotta. Den generella tillväxten avspeglas av att produktionstakten börjar återgå till det mer normala efter år av komponentförsörjningsutmaningar, kommenterar Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden.

Lätta lastbilar (upp till 3,5 ton) har ökat med 21,5 procent under första halvåret. I juni ökade antalet med 58 procent till 4 111 registrerade fordon. Andelen eldrivet uppgick till drygt 17 procent. För första halvåret är 15,3 procent eldrivet bland lätta lastbilar.

De ser också att när skattelättnaden på biogasfordon togs bort i mars sjönk efterfrågan på gasfordon.