”Antalet paket som skickas fortsätter att öka”  

ANNONS I Transportföretagens Paketindex för 2023 syns det att antalet skickade paket från e-handel till konsument ökade med 8,6 procent 2023 jämfört med året innan. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar resultaten och pekar på behovet av att planera sina rutter väl när paketvolymen ökar samtidigt som försäljningen skiljer sig åt under året. 

– Efter en dipp under 2022 ser vi nu att e-handeln ökade under 2023. Samtidigt ser vi över tid att försäljningen skiljer sig från kvartal till kvartal. För transportsektorn och logistikplaneringen ställer detta krav på en effektivitet i leveranskedjan samtidigt som det är viktigt att hålla koll på sin lagerhållning, säger Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, och fortsätter:   

– Det är intressant att notera att andelen paket som kommer från utanför Sveriges gränser ökar kraftigt. Det handlar om en tjugoprocentig ökning på helåret jämfört med föregående år. Det är en trend som har pågått i flera år och visar på vikten av att ha väl upparbetade rutiner för sin tullhantering om kunderna ska få sina varor i tid. 

Lars Persson. Foto Descartes.

Paketskåp allt populärare 

Enligt Paketindex 2023 skickades 197,4 miljoner paket från e-handlare till privatpersoner i Sverige, vilket är en ökning med 8,6 procent i jämförelse med föregående år. Under året levererades 43 procent av paketen via utlämningsställen, vilket är en minskning med tre procent jämfört med året innan. Hemleveranserna stod för 45 procent 2023 och den motsvarande siffra för 2022 var 43 procent. Paketskåpen stod för 12 procent 2023 och det är en ökning med en procent jämfört med föregående år. 

Andelen paket som kommer från utanför Sveriges gränser ökar kraftigt.  

– Kundernas önskemål när det gäller val av leveranssätt skiftar något. Uppskattningar i undersökningen indikerar att paketskåpet som leveransalternativ kan ha ökat med uppåt 20 procent. Vad detta kommer innebära över tid återstår att se, men här är det viktigt att företagen som jobbar med logistik följer utvecklingen och anpassar sina möjligheter till leveranser utifrån vad kunderna efterfrågar, menar Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes. 

Paketindex är framtaget av Transportföretagen i samarbete med HUI Research. Indexet baseras på data från DHL, UPS, Postnord, DB Schenker, Best, Airmee, Bring, Early Bird samt uppskattningar om Instabox och Budbees volymer. Hela Paketindex 2023 finner ni här

Om Descartes 

Descartes hjälper kunder över hela världen genom lösningar som ger dem tillgång till de beslutsstöd – inom strategisk ruttoptimering, transportoptimering och tullhantering – som krävs för full visibilitet och automatisering genom leveranskedjan. Descartes huvudkontor ligger i Waterloo, Kanada och det nordiska huvudkontoret i Malmö. Läs mer.