Apotea och Best levererar fossilfritt

Apotea storsatsar på hållbarhet och erbjuder tillsammans med Best Transport invånare i ett 30-tal svenska städer fossilfria hemleveranser.

– Vårt nära samarbete med Apotea möjliggör att vi kan ta ett gemensamt krafttag för att nå målet om en hållbar e-handel. Vi på Best Transport är oerhört stolta över att vi, genom ett intensivt och omfattande arbete, idag kan säga att vi är fossilfria i stora delar av landet. Vi är långt ifrån klara men har kommit en bra bit på vägen, kommenterar Niklas Knight, vd på Best Transport.

Utöver storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö kommer fossilfria hemleveranser med Best Transport också att erbjudas till invånare i städer som exempelvis Uppsala, Jönköping, Växjö, Enköping, Helsingborg, Hässleholm, Ystad, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

Leveranserna sker huvudsakligen genom att lastbilarna tankas med förnybart biodiesel: HVO i stället för fossil diesel men också genom användande av biogas och el.