Apoteket får viktig roll i Sveriges beredskapslagring

Apoteket har efter upphandling fått ansvaret för en betydande del av Försvarsmaktens totala beredskapslager av läkemedel. De ska också löpande försörja Försvarsmakten med läkemedel och vaccin samt försörja Socialtjänstens beredskapslager.

Det ingår tre delar i det uppdrag som Apoteket efter en upphandling nu ansvarar för. Den första delen innebär att Apoteket ska tillhandahålla beredskapslager av läkemedel för Försvarsmakten och säkerställa tillgång i händelse av kris eller krig. Försvarsmakten genomför dessutom regelbundna övningar i fredstid då nödvändiga läkemedel behöver vara tillgängliga.

– Tillgång till läkemedel och egenvård är livsviktig och Sveriges beredskap tar nu ett steg fram i och med detta omtag i hur läkemedel lagras. Vi är stolta över att Apoteket fått förtroendet att ansvara för det här viktiga uppdraget, kommenterar Rasmus Nerman, vd på Apoteket.

Den andra delen handlar om att försörja Försvarsmaktens löpande verksamhet vid dess ca 40 vårdenheter som är utspridda i landet. Apoteket ska löpande leverera läkemedel och vaccin till dessa enheter.

Dessutom har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att köpa in och lagerhålla sjukvårdsprodukter som kan behövas vid traumavård. Apoteket ska stödja även Socialtjänsten med deras beredskapslagring.

Samtliga tre uppdrag startar under våren och avtalsperioden inklusive optioner är nio år. I avtalen ingår det också att kontinuerligt omsätta lagren för att minimera onödig kassering.