Arbetskraftsbristen slår mot företags resultat

3 av 4 företag inom supply chain och logistik känner av en märkbar brist på arbetskraft, det visar en ny studie från Descartes Systems Group. Studien visar på ett tydligt samband mellan hur företag lyckas behålla sin personal och företagens resultat.

Branschstudien ’How bad is the supply chain and logistics workforce challenge?’ som tittar på hur bristen på arbetskraft påverkar verksamheter inom transport, logistik och supply chain.  Studien visar på ett tydligt samband mellan hur företag lyckas behålla sin personal och företagens resultat.

– Det är tydligt att företagens brist på kvalificerad personal påverkar det finansiella resultatet, servicen gentemot kunderna och möjligheten att hantera högsäsongerna på ett bra sätt. Här behöver företagen inom transport och logistik jobba medvetet med sin rekrytering och ha ett agilt förhållningssätt till den skiftande efterfrågan som råder på olika marknader, kommenterar Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes.

Studien genomfördes i slutet av 2023 i samarbete med SAPIO Research. Totalt intervjuades 1000 personer som är verksamma inom tillverkning, distribution, detaljhandel, transport och logistik. Utöver respondenter från Sverige, Norge, Danmark och Finland fanns även deltagare från flera europeiska länder samt USA och Kanada. Resultaten visar att det är företag i transportbranschen och inom lagerverksamhet som lider mest av bristen på personal.

Lars Persson. Foto Descartes.

– Trots minskad ekonomisk tillväxt har den allmänna uppfattningen varit att bristen på arbetskraft skulle avta de senaste åren, men det verkar inte stämma. Det bekräftas av att 76 procent av de tillfrågade anger att det råder betydande brist på kvalificerad personal, berättar Lars Persson, och fortsätter:

– Undersökningen visar också att företag inom supply chain och logistik kämpar med att rekrytera kvalificerad personal. En utmaning som kommer att fortsätta även framöver, säger Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes.

Studien tittade bland annat på personalomsättningen. Resultatet visade att andelen företag inom transportsektorn med hög personalomsättning  ökade från 61 procent till 65, medan företag med lägre personalomsättning såg en minskning från 61 procent till 57. I Norden (70 procent) och Frankrike (68 procent) var andelen företag som upplevde transportverksamheten som mest drabbad av personalbrist, högre jämfört med andra regioner.

Hela branschstudien ’How bad is the supply chain and logistics workforce challenge?’ finner ni här.