Arbetsmiljöproblem för lastbilsförare i coronas kölvatten

Coronavirusets spridning och samhällets försök att begränsa densamma ställer till det för åkerinäringen. Oro och ångest för framtiden är utpräglad, det skriver Sveriges Åkeriföretag, som har ställt ett antal frågor till sina medlemsföretag där effekterna av corona syns tydligt. 

Arbetsmiljön försämras när folk försöker hålla andra på avstånd. I det värst drabbade segmentet svarar hälften av företagen att efterfrågan viker, det skriver Sveriges Åkeriföretag.

– Många mår väldigt dåligt. Det här är små företag med korta löptider, som nu inte vet om de kommer att överleva fram till sommaren, säger Ulric Långberg, bransch- och kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag, i ett pressmeddelande.  

Stora delar av samhällets verksamheter är pausade vilket påverkar en småföretagarbransch som åkerinäringen hårt. Sveriges Åkeriföretag har ställt ett antal frågor om hur åkerinäringen påverkas av pandemin och av försöken att begränsa smittspridning.  

Ulric Långberg. Foto Sveriges Åkeriföretag.

Frågorna som skickades till samtliga 5600 medlemsföretag visar att alla segment inom åkerinäringen drabbas av coronaviruset i någon utsträckning. Hårdast drabbade är distribution, där hälften av företagen har minskad arbetsbelastning, en femtedel har redan, eller kommer att behöva säga upp personal.

Olika påverkan för olika segment

Hos de som kör livsmedel svarar 23 procent att de fått mer att göra, samtidigt som 42 procent anger att de har mindre att göra. Så många som en fjärdedel av livsmedelstransportörerna har personal som är sjukskriven.  Samtidigt är påverkan minst i skog-, lantbruk- och tanktransporter. Inom skogslogistiken svarar så många 85 % att arbetsbelastningen är oförändrad.

Ett stort arbetsmiljöproblem som tydligt syns i svaren är att förarna ses på med misstänksamhet. De har svårt att få frakthandlingar signerade och många berättar att de inte får lov att, som normalt, till exempel låna toalett eller få en kopp kaffe ute hos kunder.  Några vittnar om att kunder stängt igen och inte finns att få tag på, vilket gör att körningen varit förgäves. Av rädsla för smittspridning håller många förarna på avstånd, något som alltså innebär stora problem för den enskilde. 

– Vi vill uppmana alla att ta det lugnt. Våra förare behöver kunna göra sitt jobb, och vi ber er att behandla dem väl. Transporter är samhällsviktiga. Utan lastbilsförarna hade det inte funnits toapapper och makaroner på butikshyllorna, så hjälp oss att göra ett så bra jobb som möjligt, kommenterar Ulric Långberg.