Arbetsmiljöverket granskar e-handeln

Arbetsmiljöverket genomför en särskild inspektionsinsats riktad mot e-handeln. Inspektionerna av e-handeln startade i augusti 2019 och pågår till december 2020. Hösten 2019 gjorde Arbetsmiljöverket 750 besök och återbesök på paketterminaler och utlämningsställen. Målsättningen är att göra ytterligare 750 besök över hela landet fram till december 2020. Totalt blir det alltså 1 500 besök och återbesök inom ramen för inspektionsinsatsen.

Arbetsmiljöverkets syfte med inspektionerna är att förbättra arbetsmiljön för de arbetstagare som arbetar inom e-handeln. 

– Vid våra besök hos e-handlare och företag som har distributionsförare anställda, för vi en dialog med arbetsgivarna om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi ställer frågor om belastningsergonomi, ohälsosam arbetsbelastning, användning av teknisk utrustning samt hur de jobbar förebyggande med trafiksäkerhet. Vi tar även upp behovet av att e-handeln samordnar sina insatser för arbetsmiljön i hela kedjan, kommenterar Eric Storbjörk, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.