ArkenZoo ökar lagerytorna i Eskilstuna

Finska Musti Group, med bl a ArkenZoo och Animail, utökar sitt hyresavtal i Prologis fastighet DC1 i Eskilstuna, och tar över de ca 5 000 kvm i fastigheten som Teknikmagasinet nu lämnar. Växande e-handel är en orsak till expansionen.

Det var i februari som Teknikmagasinet meddelade att man tecknat ett nytt hyresavtal med Logicenters för ca 6 000 kvm ytor i den 36 000 kvm stora fastighet i Eskilstuna där DHL och Kuehne Nagel sköter Amazons logistik.

Teknikmagasinet lämnar därmed sin nuvarande lokal på ca 5 000 kvm i Prologis fastighet DC1, där Musti Group är hyresgäst. Nu tecknar Zooaktören ett nytt tioårigt hyresavtal med Prologis och utökar samtidigt ytorna till hela fastigheten på nära 30 000 kvm.

Från Eskilstunalagret sköter Mustis logistikbolag Zoo Support Scandinavia logistiken för sina butiks- och onlinekedjor ArkenZoo, Animail, VetZoo samt Mustis norska och finska zoobutiker.

 – Vi har successivt expanderat vårt lagerutrymme i Eskilstuna sedan vi flyttade in 2016 och nu har vi fått möjlighet att ta över hela fastigheten. Vi kommer nu att koncentrera vår support till våra butiker i Norden och vår e-handel härifrån, säger Tobias Nilsson Vo, supply chain-chef på Musti Group i ett pressmeddelande.

Enligt Tobias Nilsson Vo har e-handelns tillväxt fått en extra push under pandemiåret 2020. Förutom ökat behov av lageryta ställer det också krav på ett bra logistikläge för hela Norden. Där har Eskilstuna många fördelar menar han, med Sveriges största intermodala terminal och läget kombinera tre olika transportvägar – järnväg, motorvägar och flyg. Avståndet till Stockholm är bara 70 km och 3,8 miljoner innevånare bor inom 60 minuters radie.  

– Till det kommer att Eskilstuna även kan erbjuda bra tillgång till personal, säger Nilsson Vo.

Prologis passar även på att utrusta fastigheten med LED-belysning, en energibesparing som också förbättrar arbetsmiljön.

– Vi vill vara ledande inom hållbarhet i ett brett perspektiv, i den här fastigheten har vi en gemensam ambition att exempelvis utrusta fastigheten med solpaneler, kommenterar Gunnar Gillholm, nordenchef på Prologis.