Arla inviger bioenergianläggning i Visby

Med en ny flispanna får Arlas produktion av mjölkpulver i Visby helt fossilfri el, därmed blir anläggningen företagets första helt fossilfria mjölkpulveranläggning. Den biogas som tidigare drev anläggningen frigörs nu till andra ändamål.

Innan den nya anläggningen togs i drift har mjölkpulveranläggningen i Visby drivits till största delen av biogas som produceras av Brogas från kogödsel och avfall. Processen kräver hög värme och mycket energi. Nu drivs anläggningen istället av en bioenergianläggning, en flispanna, som ska göra energiförsörjningen fossilfri.

– Arlas samarbete med Brogas sträcker sig 10 år tillbaka i tiden och har varit helt centralt för den starka utvecklingen för biogas på Gotland. När vi nu byter till en annan fossilfri energiproduktion och gör anläggningen 100 procent fossilfri så blir vi även en del av Gotlands vision av att bli 100 procent självförsörjande på grön energi, kommenterar Magnus Dahlblom, chef på Arla Visby.

Tack vare den nya anläggningen frigörs ca 16 GWh biogas per år, motsvarande 1,6 miljoner liter bensin, som tidigare användes för att producera mjölkpulver. Den biogasen kan nu användas för att ställa om den tunga trafiken på Gotland istället.

– Produktion av biogas från kogödsel sänker klimatavtrycket från gårdarna. Många Arlagårdar på Gotland levererar gödsel till biogasproduktion. Tillbaka får de ett luktfritt biogödsel till åkrarna. Biogas kan driva mjölktankbilar, andra lastbilar, bussar och bilar. Vi binder helt enkelt ihop det cirkulära kretsloppet, kommenterar Victoria Olsson, hållbarhetschef på Arla Sverige.

Investeringen har kommit till genom investeringsstöd från Klimatklivet som är ett nationellt investeringsbolag till lokala projekt som minskar utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.