Arlandas utveckling ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredare som ta fram en plan för utvecklingen av Arlanda flygplats. Det tidigare statsrådet Peter Norman har utsetts och planen han tar fram ska säkra tillräcklig flygkapacitet för att kunna avveckla Bromma.

Regeringen har utsett Peter Norman till utredare för att göra en plan för utvecklingen av Arlanda flygplats, inklusive miljötillstånd, för att säkra tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet. Peter Norman är ekonom och var finansmarknadsminister i regeringen Reinfeldt från 2010 till 2014.

Planen som Peter Norman tar fram ska vara i linje med klimatmålen vilket bl a betyder att den ska bidra till omställningen till fossilfritt flyg. Genom att säkra flygkapacitet på Arlanda vill regeringen möjliggöra nedläggningen av Bromma.

– Utredaren ska ta fram en plan för utveckling av Arlanda flygplats. För att en avveckling av Bromma flygplats ska vara möjlig behöver flygkapaciteten säkras med en god tillgänglighet för inrikesflyg på Arlanda, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

När regeringens förra utredning om en eventuell nedläggning av Bromma presenterades i augusti 2021 kom utredaren Magnus Persson fram till att flygplatsen skulle kunna läggas ned mellan 2025 och 2027. Han menade dock även att Arlanda bör “Brommafieras” för att anpassas för den ökade mängden inrikesresenärer. Den nya utredaren ska ta hänsyn till de bedömningar och förslag som Magnus Persson redovisat.

Branschorganisationen Svenskt Näringsliv invände att en sådan tidsplan inte ger möjligheter att anpassa Arlandas flygkapacitet, varpå de efterfrågade en gedigen utredning om Arlandas framtid. En utredning som regeringen nu satt i verket.

Det finns också ett stort motstånd i riksdagen mot en snabb nedläggning av Bromma. Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet har gjort gemensam sak att försöka stoppa nedläggningen genom att flytta över beslutsmakten över basutbudet av flygplatser från regeringen till riksdagen. På så vis behövs en majoritet i riksdagen.

Av Emanuel Lehtonen