Asbest i 65 procent av alla fartyg

Trots regler för att få bort asbest ur fartyg visar Maritecs undersökningar att majoriteten av alla fartyg bär på det farliga ämnet. Varför? Skiftande regelverk och dåliga reservdelar.

För tio år sedan infördes regler (SOLAS II-1/3-5) för att förhindra att material innehållande asbest används ombord på fartyg. Trots detta använder många både existerande och nybyggda fartyg system och maskineri som innehåller det farliga ämnet.

Den maritima testanläggningen Maritec genomförde asbestundersökningar för internationella sjöfartsorganisationen (IMO) mellan 2011 och 2020 och fann att mer än 55 procent av alla fartyg som är i tjänst och 50 procent av alla nybyggda fartyg har material som innehåller asbest.

– Fastän nybyggda fartyg levereras med en asbestfri deklaration så har i många fall asbest upptäckts ombord vid efterföljande undersökningar eller hamninspektioner, kommenterar John Rendi, vd för miljötjänster på Maritec.

– Detta sätter fartygsägare i en väldigt svår sits. Det kan leda till böter och förseningar tillsammans med den höga kostnaden för att ta bort materialet. Än viktigare är att om sjöfarare och varvsarbetare ovetandes hanterar asbest så riskerar de att utveckla luftvägssjukdomar.

Enligt reglerna är asbest förbjudet i alla fartyg byggda efter 2011. Fartyg som byggts mellan 2002 och 2011 kan ha asbest monterat men bara i vissa områden.

Asbest i reservdelar

Material som rörflänspackningar, ventilpackningar och komponenter i exempelvis pumpar och kompressorer stod för mer än 63 procent av all asbest som hittades ombord de undersökta fartygen. Asbest var även vanligt förekommande i utrustning som värmeväxlare, pannor och system för inert gas.

– Jag skulle säga att majoriteten av fartyg i drift har asbest, normalt genom reservdelar i form av packningar. Ett fartyg skulle kunna lämna varvet fritt från asbest men ta reservdelar från länder där asbest antingen inte har förbjudits eller där tillämpningen är svag. Problemet är i högsta grad ett försörjningskedjeproblem, kommenterar Alvin Lee, operativ chef på Maritec Operations.

Enligt Lee förvärras problemet av skiftande asbestregler mellan olika länder. Det godkända tröskelvärdet för Asbest i USA är exempelvis 1 procent medan det i Frankrike är 0 procent.

– En packning som klassas som asbestfri i Singapore eller USA kanske inte anses vara asbestfri i Australien, Nya Zeeland eller Frankrike. Det är ett stort problem, kommenterar han.

Maritec, som är ett företag under Centre Testing International Group, uppmanar fartygsägare att genomföra en initial fartygsinspektion med kvalificerade proffs för att undersöka eventuell närvaro av asbestinnehållande material ombord och, om det finns, att hitta dem och utvärdera deras tillstånd.