Asko köper in sig i robotföretag

Asko går från utvecklingspartner till ägare i robotföretaget Solwr Robotics AS, som utvecklat robotar för att plocka och sortera varor på lager. Planen är att expandera internationellt, och Solwr vill bl annat introducera automationen på den svenska marknaden.

Asko är Norges största dagligvarugrossist, och försörjer butikskedjor som Kiwi, Meny och Spar. De senaste åren har företaget miljardinvesterat i nya automationslager – senast i Sande, en investering på 1,3 miljarder NOK.

Som en stor logistikaktör har Asko varit en aktiv bidragsgivare till utvecklingen av Solwrs lagerrobotar – bland annat genom forskningsprojekt som stöds av Innovation Norway och Research Council of Norway. Efter många års nära samarbete relaterat till utvecklingen av lagerrobotarna “Grab” and “Sort” går går Asko nu in på ägarsidan av Solwrs robotverksamhet, Solwr Robotics AS.

Plockroboten Grab. Foto Solwr.

– För oss handlar automatisering främst om att minska produktionskostnaderna, men också om att avlasta medarbetarna från tunga och repetitiva arbetsuppgifter. Vi ser en stor marknadspotential för dessa lagerrobotar – de kräver små förändringar i infrastrukturen på lagren och kan införlivas direkt i befintlig verksamhet, kommenterar Are Bakken, chef för lagerverksamheten på Asko.

Solwr Group, är ett Ålesundsbaserad logistikföretag fokuserat på ERP-programvara, integration, automatisering och robotik som består av mjukvaruföretaget Driw och robotföretaget Currence Robotics som slogs ihop 2022. Asko går in med 10 miljoner NOK i dotterbolaget Solwr Robotics.

Lagerrobotarna som Solwr utvecklat minskar både driftskostnader och utmaningar kopplade till tungt, repetitivt arbete. “Grab” är en autonom plocknings- och placeringsrobot för lagerverksamhet. Solwrs analyser visar potentialen att halvera den totala vikten som plockas manuellt i ett traditionellt lager vid införandet av Grab. Dessutom uppskattar de en halvering av kostnaden per plockat paket. “Sort” är en sorteringsrobot som sorterar lastbärare som returneras från kunder, främst pallar.

Sorteringsroboten “Sort”. Foto Solwr.

Satsar i Sverige

90 procent av all dagligvarulogistik globalt sker i manuellt drivna lager och det ger stora möjligheter på marknaden. Genom samarbetet med Asko har robotarna från Solwr kommit på radarn hos stora internationella logistikaktörer och samarbetet har gett fri tillgång till en verklig verksamhetsmiljö för pilotering och prototyptestning – och nu väntar en internationell expansion för de norska lagerrobotarna.

– Vi är redo att ta rejält momentum in i 2023. Det första steget är att pilottesta robotarna i Storbritannien under tredje kvartalet 2023. Vi siktar också på att starta piloter i Danmark och Sverige under fjärde kvartalet samma år, senast första kvartalet 2024, säger Torbjørn Krogen, vd på Solwr till norska Finansavisen.