Astrazero och Polarium samarbetar för att utveckla snabbladdning

Den nuvarande infrastrukturen för laddning av elfordon är för gles, särskilt för tunga fordon i behov av snabbladdning. Därför inleder nu Astrazero, svensk testbädd för autonoma fordon, och Polarium, utvecklare av energilagringslösningar, ett samarbete för att utveckla energilagringslösningar för effektiv laddning av tunga elfordon.

Astrazero är namnet på världens första fullskaliga oberoende testbädd för framtidens autonoma transportsystem i Borås. Anläggningen som ägs av RISE och Chalmers ger möjligheter för forskning, utveckling och validering av självkörande och uppkopplade fordon med tillhörande infrastruktur.

– Vi strävar hela tiden efter att utveckla Astrazero. Samarbetet med Polarium gör att anläggningen förutom forskning och utveckling av fordon och transportinfrastruktur även kan möjliggöra forskning och utveckling av nya laddningslösningar. Detta är viktigt inte bara för att möjliggöra högre laddhastighet, utan också forskning och utveckling av kostnadseffektiva nätlösningar och energiförsörjningslösningar för platser som hamnar, kommenterar Peter Janevik, vd för Astrazero.

Polarium är ett svenskt bolag som tillhandahåller hållbara energilagringslösningar byggda på litiumjonteknik. Energilagringslösningar kommer att spela en nyckelroll i utvecklingen av laddningsinfrastruktur för elbilar, menar företagen i ett pressmeddelande.

På lång sikt kommer användningen av energilagring göra det möjligt för operatörer av laddinfrastruktur att samla kapaciteten hos distribuerade energiresurser, inklusive solenergi, för elproduktion. Detta kommer att tillåta dem att hjälpa till att stabilisera nätet och generera nya intäktsströmmar.

– Astrazeros unika testbädd är den ledande testbädden för framtidens mobilitetssystem. Vårt samarbete är ett fantastiskt tillfälle att testa nya typer av snabbladdning för att möta efterfrågan och ytterligare påskynda introduktionen av tunga elfordon. Vårt långsiktiga mål är att utveckla flexibla och skalbara laddningslösningar för elfordon som kan hjälpa till att upprätthålla tillväxten av elfordon, kommenterar Maha Bouzeid, chef för affärsutveckling på Polarium.

Företagen räknar med att börja testa på plats under första kvartalet 2022.