Återhämtning av godsvolymer i Göteborgs hamn 2021

Logistiksystemet är fortsatt under högt tryck till följd av covid-19-pandemin som nu gått in på sitt tredje år. Efter minskningar inom de flesta segment 2020, sågs 2021 ett en återhämtning på flera håll. Containervolymerna, som steg med 0,5 procent 2020, fortsatte uppåt med 7 procents tillväxt 2021.

Containerbrist, flaskhalsar, nedstängningar och störningar i det globala logistiksystemet. Det var begrepp som dominerade diskussionerna under logistikåret 2021. Men trots tuffa utmaningar såg Göteborgs hamns godsvolymer en återhämtning i flera segment, som roro och nya bilar.

– Det är flera samspelande faktorer som gjort att vi klarat oss bra och till och med kunnat fortsätta öka. Hamnen var motståndskraftig under 2020 vilket ytterligare stärkte vårt förtroende hos marknaden under 2021. Göteborgs hamns 50-50-balans mellan import och export gör också att containerbristen får mildare effekter här än i många andra hamnar. Dessutom har vårt linjeutbud stärkts ytterligare med ny trafik på nya, viktiga destinationer, kommenterar Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

En annan styrka är hamnens stora kapacitet vad gäller terminalytor och hamninfrastruktur, menar Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande. Sverige och Göteborg har inte heller drabbats av plötsliga nedstängningar till följd av pandemin som synts i Europa och övriga världen.

All time high på järnväg

Från att ha minskat 3 procent 2020, steg järnvägsvolymerna med 9 procent 2021. Under 2021 transporterades 458 000 TEU (tjugofotscontainers) mellan hamnen och inlandet, vilket är den högsta siffran någonsin. Under året har flera nya godstågspendlar introducerats, samtidigt som befintliga pendlar fått fler avgångar och ökat i volym. Järnvägen transporterar idag över 60 procent av containergodset som går över kaj. “Den höga andelen ger en stor klimatfördel, samt bidrar också till att bristen på lastbilschaufförer inte påverkar Göteborg som i andra hamnar” skriver Göteborgs Hamn AB.

Roro, bilar och bulk ökade
Hamnens intraeuropeiska rorotrafik – den som tar rullande gods till och från Storbritannien, Danmark, Tyskland och de centraleuropeiska hubbarna Gent och Zeebrugge i Belgien – ökade med totalt 10 procent under året, efter att ha minskat med 6,5 procent 2020.

Bilsegmentet har haft toppar och dalar under året där halvledar- och komponentbrist fortsatte innebära störningar i bilproduktionen och i förlängningen antalet hanterade bilar i hamnen. Ändå har året totalt sett inneburit en återhämtning, med en tillväxt på nio procent, från ett svagare 2020, då volymerna minskade med 15 procent.

Stora mängder sand importerades via Göteborgs hamn under 2021, vilket var en bidragande orsak till att torrbulksegmentet kunde öka med 7 procent.

Energiprodukterna minskade – passagerartrafiken ökade
Efterfrågan på energiprodukter pendlade under året, vilket även det har sin grund i pandemieffekter som syns på den globala arenan. Volymen ökade i hamnen under det tredje kvartalet men totalt minskade hanteringen med 11 procent för helåret.

Passagerartrafiken ökade med hela 30 procent under 2021 och innebar således en rejäl återhämtning jämfört med de låga siffror som blev resultatet av 2020 års pandemiutbrott och påföljande reserestriktioner. Dock är färjetrafiken fortfarande långt ifrån passagerarantalen före pandemin. Kryssningssegmentet hade liknande problem under 2020 men återhämtade sig stort under 2021.

Framtiden
Logistiksystemet är fortsatt hårt belastat och känsligt för störningar till följd av pandemin. Samtidigt var hamnens tredje och fjärde kvartal generellt mycket starka volymmässigt och inget tyder på att en avmattning är nära förestående. “Få bedömare tror på en nedgång varken på volymer eller fraktpriser under det närmaste halvåret åtminstone.” skriver Göteborgs Hamn.

Samtidigt kan snabba förändringar få stora konsekvenser. I Kina agerar man exempelvis snabbt och kraftfullt mot mindre lokala covid-19-utbrott vilket gör att det kan uppstå störningar i stora hamnar som snabbt sprider sig i systemet. I Göteborg står man dock väl rustad inför framtiden enligt hamnens bedömning.

– Vi ska vara en garant för näringslivets access till omvärlden och vi har visat att vi klarar det även under pandemin. När jag ser tillbaka ser jag att vi gjort det mesta rätt, och det gör att vi nu har en bra utgångsposition. Vi är övertygade om att den långsiktiga vägen framåt för att bli världens mest konkurrenskraftiga hamn går genom klimateffektivitet och digitalisering. Det är områden där vi storsatsar och tar viktiga steg i samverkan med hamnens kunder och samarbetspartners, kommenterar Elvir Dzanic.

Göteborgs hamns godsvolymer 2021

Jan-Dec 2021Jan-Dec 2020Jfr %
Container, TEU828 000776 0007%
Järnväg, TEU458 000420 0009%
Ro/ro enheter566 000515 00010%
Nya bilar256 000234 0009%
Passagerare färja765 000590 00030%
Kryssningsanlöp6611500%
Energi (milj. ton)19,121,6-11%
Torrbulk (ton)250 000234 0007%