Återhämtning för den globala handeln

Handels- och kapitalflöden har börjat återhämta sig, men globala flöden kommer att minska under 2020 pga inverkan från covid-19-pandmein, det visar en ny rapport från DHL.

DHL Global Connectedness Index använder mer än 3,5 miljoner datapunkter för att spåra globaliseringen i 169 länder under perioden 2001 till 2019. Den mäter varje lands globala sammankoppling baserat både på storleken på dess internationella flöden i förhållande till storleken på den inhemska ekonomin (djup) och i vilken utsträckning dess internationella flöden distribueras globalt eller är mer snävt fokuserat (bredd).

Årets rapport, som är den sjunde upplagan, är den första omfattande bedömningen av globalisering under den spridande COVID-19-pandemin.

Indexet sjunker

Efter att ha varit stabilt under 2019 antyder nuvarande prognoser att indexet kommer att sjunka avsevärt i år på grund av distanseffekterna som Covid-19 haft på samhällen, såsom stängda gränser, reseförbud och stillastående passagerarflygplan. Ändå är det osannolikt att pandemin kommer att sänka världens totala samhörighetsnivå till den nivå som den var under den globala finanskrisen 2008-09. Handels- och kapitalflöden har redan börjat återhämta sig och internationella dataflöden ökade under den spridande pandemin när personlig kontakt flyttade in i onlinevärlden, vilket ökade internationell internettrafik, telefonsamtal och e-handel.

– Den nuvarande krisen har visat hur oumbärliga internationella förbindelser är för att upprätthålla den globala ekonomin, säkra människors försörjning och hjälpa företag att stärka deras handelsflöden, kommenterar John Pearson, global vd för DHL Express.

Den globala handeln består

Pandemin har hindrat affärer och liv runt om i världen, men inte skadat de grundläggande länkar som förbinder nationer.
– Denna rapport visar att globaliseringen inte kollapsade under 2020, men däremot förvandlade pandemin – åtminstone tillfälligt – hur länder sammankopplas. Den visar också farorna med en värld där kritiska kopplingar bryts samman och det akuta behovet av ett mer effektivt samarbete vid globala utmaningar, kommenterar rapportens ledande författare Steven A. Altman, Senior Research Scholar och Director of the DHL Initiative on Globalization vid NYU Stern School of Business.

Neråt för människors rörlighet

Nedstängningar och reseförbud för att begränsa spridningen av viruset har förutsägbart lett till en signifikant kollaps av folkflöden 2020. Antalet människor som reser till utlandet är på väg att sjunka med 70 % i år, enligt den senaste FN-prognosen, och internationell turism kanske inte återvänder till sin pre-pandemiska nivå förrän år 2023. Däremot har handels-, kapital- och informationsflöden bevarats förvånansvärt bra. Den internationella handeln har återhämtat sig starkt efter en kraftig djupdykning i början av pandemin och förblir en viktig ryggrad för ekonomier i världen.

Färre investeringar utomlands

Kapitalflöden drabbades hårdare. Utländska direktinvesteringar (FDI), som återspeglar företag som köper, bygger eller återinvesterar i verksamheter utomlands, kan falla med 30-40 % i år, vilket också beräknas av FN. Starka politiska svar från regeringar och centralbanker har dock bidragit till att stabilisera marknader. Digitala informationsflöden har ökat i takt med att pandemin har lett till att arbete, lek och utbildning sker online. Människor och företag skyndade sig för att hålla kontakten digitalt och bidrar till en tvåsiffrig ökning av den globala internettrafiken.

Europa leder topplistan som världens mest globaliserade region, då åtta av de tio mest globalt sammankopplade länderna ligger där. Regionen leder på handels- och folkflöden, medan Nordamerika är den bästa regionen för informations- och kapitalflöden.

Rapporten och ytterligare information finns på dhl.com/gci.