Återhämtning för Postnord pandemiåret 2020

Postnord gjorde 2020 sitt bästa resultat sedan 2009, med ett rörelseresultat på 2,4 miljarder SEK för helåret, enligt dagens bokslutskommuniké. December blev en rekordmånad för logistikjätten.

– Postnord redovisar i dag både det bästa delårsresultatet och det bästa årsresultatet sedan Postnord bildades 2009. I en tid av global kamp mot pandemin och ändrade kundbeteenden har Postnord fyllt en viktig roll i samhället, kommenterar Annemarie Gardshol, koncernchef.

– Vår kraftiga resultatförbättring har flera orsaker. Naturligtvis bidrar den stora efterfrågan på paket, men vi har samtidigt haft en mycket hög produktivitet och en god framdrift i våra interna förbättringsprogram, kommenterar Annemarie Gardshol.

I takt med att smittspridningen i samhället ökade med allt striktare restriktioner som följd, uppnådde e-handeln nya rekordnivåer.

December: rekordmånad

Sett till svenskarnas självuppskattade konsumtion så ökade e-handeln med otroliga 50 procent under december 2020, jämfört med samma månad 2019.

Andelen som e-handlade av svenska konsumenter, under december, var 85 procent.

Postnord redovisar en vinst före skatt på 794 miljoner kronor för fjolårets fjärde kvartal.

Uppnått klimatmål

Under året har Postnord även uppnått sitt mål att minska koldioxidavtrycket med 40 procent till 2020.

– Jag är mycket stolt över att vi uppnådde koncernens mål att minska de totala utsläppen med 40 procent i relation till 2009 års nivå. Nu har arbetet påbörjats för att uppnå ambitionen att vara fossilfria år 2030.