Atria överväger flytt av Malmöfabrik

Livsmedelsföretaget Atria, med varumärken som Lithells och Sibylla, påbörjar ett investeringsprojekt för att omorganisera produktionslinjer och öka produktiviteten vid Atrias svenska anläggningar. I projektet kommer Atria utreda möjligheten att flytta produktionen i Malmö till anläggningen i Sköllersta, Örebro.   

– Vi påbörjar nu planeringen av projektet med utgångspunkt i förstudierna. Om projektet genomförs kommer investeringen att ge oss betydande konkurrensfördelar genom mer effektiv och miljövänlig produktion och logistik. Första fasen innebär att vi utreder de tillstånd som är kopplade till investeringen och de möjliga effekter som projektet kan få för vår personal, säger Jarmo Lindholm, Executive Vice President på Atria Sweden, i ett pressmeddelande.  

Investeringen uppskattas till cirka 30 miljoner euro. Projektet ska i detalj utreda en omstrukturering av produktionslinjer, möjliga omlokaliseringar samt investeringsbehov kopplade till nya produktionslinjer. Efter planeringsfasen ska beslut fattas om investeringen ska genomföras.

Om projektet genomförs förväntas det vara klart under 2023.  Fabriken i Malmö har idag 180 anställda.