DHL Supply Chain möblerar om i toppen

TPL-aktören DHL Supply Chain genomför en partiell omstrukturering av rollerna i ledningen. Utvecklingschefen Patrick Kelleher efterträder Scott Sureddin som vd för den nordamerikanska verksamheten när han går i pension. Kelleher ersätts av CIO och COO Markus Voss som i sin tur ersätts av Sally Miller och Mauricio Barros.