Footway säljer av logistikplattformen

E-handelsjätten Footway kom i vintras ur en rekonstruktion efter en tid med låg likviditet, delvis till följd av för höga lagernivåer. Nu beslutar man att sälja av sin plattform Footway+ som erbjuder lager- och logistiktjänster till 25 marknader, även för butiker som inte ägs av koncernen. Plattformsverksamheten säljs via ett dotterbolag med företräde för företagets aktieägare.

Trendbrott i stigande containerpriser

Enligt DSVs senaste analys av containerfraktpriserna från Asien till Europa kan priserna ha nått en topp. Priset för en 20-fotscontainer i juli landar på 4 857 dollar, en knapp minskning från 4 880 dollar i juni. Det danska rederiet Maersk menar att man har lagt om så mycket kapacitet man kan för att kompensera för problemen i Röda havet, men att problemen är långt från över.

Riksrevisionen: Trafikverket brister i beställarkompetens

Bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord skulle lösa konkurrensproblem, ge högre produktivitet och effektivitet samt pressa upphandlingspriserna på väg- och järnvägsmarknaden. Nästan 15 år senare genomför Riksrevisionen en granskning av bolagiseringen. Slutsatsen: bolagen missar sina ekonomiska mål och Trafikverkets upphandlingar hämmar innovation.

Baltimore öppnar delar av hamnen

Efter att containerfartyget M/V Dali rammade bron över den enda kanalen in och ut ur Baltimores hamn har man nu lyckats flytta på fartyget och röjt undan stora delar av rasmassorna. Drygt halva kanalen är nu öppen för trafik och hamnen tar återigen emot fartyg. Det rapporterar bl a gCaptain.

Utmanande läge för sjöfrakt från Asien

De internationella rederierna befinner sig i ett känsligt läge med en överkapacitet samtidigt som de allt värre oroligheterna i Mellanöstern försvårar deras verksamhet. Efter en kort men kraftig uppgång i containerfraktpriserna från Asien i början av året har de sjunkit stadigt. Nu vill rederierna höja priserna i ett försök att stoppa nedgången.

Nordiska företag parerar nya fraktstörningar

På grund av oroligheterna i Röda havet har många rederier valt att skicka fartyg som bär gods från Asien till Skandinavien runt Godahoppsudden i södra Afrika. Enligt en undersökning från tidningen Logistikk Inside verkar de skandinaviska företagen än så länge klara sig relativt bra, längre ledtider till trots.