Trafikverket ska utredas för brister i systembytet

Trafikverkets byte till det nya IT-systemet för tågplanering har kritiserats för att vara illa förberett både inför och efter själva bytet den 11 december. Efter larm om säkerhetsbrister har nu Transportstyrelsen beslutat att starta en tillsyn av myndigheten, enligt SVT.

Kina inför nya lockdowns i flera storstäder

Enligt flera internationella medier får ett nytt utbrott av covid-19 den kinesiska staten att än en gång utöka restriktionerna, bland annat i storstäderna Peking, Shanghai och Guangzhou. Nya nedstängningar riskerar att allvarligt försvåra den kinesiska produktionen och ställa till nya problem i logistikkedjorna.

Långsammare elektrifiering med regeringens budget

Regeringens budgetproposition möts av skarp kritik för slopandet av bonus malus-systemet och sänkta priser på fossilbaserade drivmedel. Enligt 2030-sekretariatet är budgeten ett direkt hot mot 2030-målet och omställningen. Samtidigt vill Sveriges Åkeriföretag se ännu större sänkningar. Och den svenska sjöfarten gynnas av satsningar på isbrytare och lägre farledsavgifter.