Nordiska företag parerar nya fraktstörningar

På grund av oroligheterna i Röda havet har många rederier valt att skicka fartyg som bär gods från Asien till Skandinavien runt Godahoppsudden i södra Afrika. Enligt en undersökning från tidningen Logistikk Inside verkar de skandinaviska företagen än så länge klara sig relativt bra, längre ledtider till trots.

Teslastrejken inne på sjätte veckan

Efter sex veckors strejk syns inget ljus i tunneln när det gäller konflikten mellan IF Metall och elbilstillverkaren Tesla. Tesla har stämt såväl Transportstyrelsen som Postnord för att få ut sina registreringsskyltar, som hamnat i limbo när facket ST gått ut med sympatiåtgärder. Frågan har tagit sig upp i hovrätten.

Nya slussar i Trollhättan får nordlig placering

Trollhättans slussar, som förbinder Vänern med Kattegatt via Trollhätte kanal, är över 100 år gamla och inte i skick att renoveras. Förberedelsearbetet inför att bygga nya slussar har nu mynnat i två alternativ: Nord och Syd. Trafikverket och Sjöfartsverket rekommenderar det billigare och snabbare alternativ Nord.