Sjöfarten bär inte kostnaden

En ny rapport från VTI visar att sjöfarten i mycket liten utsträckning bär kostnaden för sina utsläpp, som det är idag – med eller utan ETS.  “Tyvärr har sjöfarten bara börjat sin resa mot minskade utsläpp” säger Inge Vierth.
Ur Dagens Logistik nr 2 2024

Coop om leveransproblemen: “Många förändringar samtidigt”

Likt det Dagab gått igenom i Bålsta har upprampningen av Coops nya automatiserade centrallager i Eskilstuna lett till leveransstrul och tomma hyllor i butik, och utanför lagret har köerna av lastbilar ringlat långa de senaste veckorna. “Det är intrimningsproblem som vi till viss del också förväntat oss, men som inte desto mindre är jobbigt att ta sig igenom” berättar Coops presskommunikatör Therese Knapp.

Pokayoke köper Envirozone i Norrköping

Pokayoke expanderar till Östergötland genom att förvärva bemanningsaktören Envirozone. “Vi har följt Envirozone en tid och det är ett välskött bolag, en omtyckt arbetsgivare och uppskattad samarbetspartner och som under en relativt kort tid fått förtroende hos många spännande och intressanta bolag. Det ser vi fram emot att fortsätta utveckla”, säger Johannes Gussander, vd Pokayoke.

Lakeway Link till sjöss: “Mälaren är en outnyttjad resurs”

Den 21 maj startar Lakeway Link RoRo-trafik mellan Gdynia och Södertälje med tre avgångar i veckan i vardera riktning. 2026 hoppas man kunna lägga till Västerås som stopp, som rederiet då vill trafikera med ett nytillverkat, miljövänligare, fartyg. “Vi vill reducera trafiken på väg och ta tillvara på vattenvägarna. Mälaren är en outnyttjad resurs” säger Fredrik Hermansson, vd Lakeway Link.

Regeringen tar ett första steg för att införa EU:s nya utsläppshandelssystem

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för ett ambitiöst genomförande av EU:s nya utsläppshandelssystem (ETS 2) i svensk lag. ETS 2 har som mål att minska utsläppen i främst vägtransporter, byggnader och mindre industrier med 42 procent till 2030 jämfört med 2005. Systemet kritiseras dock för att priset på CO2 sätts för lågt vilket minskar effekten.