Avatar bygger eldrivet pråmfartyg för Mälaren

Pråmaktören Avatar Logistics och Sand & Grus AB Jehander planerar för ett nytt eldrivet pråmfartyg för transporter av sand och grus inom Stockholmsregionen. Det nya pråmfartyget beräknas kunna ersätta 100 lastbilar och tas i drift i mitten av 2024.

De två företagen har redan idag ett samarbete om sjötransporter på Mälaren, sedan Avatar tog över driften av fartyget MS Jehander 1. Det 50 år gamla fartyget transporterar 300 000 ton ballast per år från Jehanders grustäkter i Mälaren till betongfabrikerna i centrala Stockholm. Nu tecknar företagen en gemensam avsiktsförklaring för en ny, eldriven, pråm.

Johan Lantz, vd för Avatar Logistics. Foto Avatar Logistics.

– Det är glädjande att vi undertecknat en gemensam avsiktsförklaring kring bygget av ett nytt, miljöeffektivt pråmfartyg anpassat för bulktransporter inom Stockholmsområdet. Det eldrivna pråmfartyget blir mer tekniskt avancerat och får dubbel lastkapacitet. Det innebär att pråmfartyget för varje last kan ersätta 100 lastbilar på landvägen. Med den planerade eldriften kommer pråmfartyget också att minska Jehanders CO2-påverkan med upp till 95 procent jämfört med motsvarande lastbilsalternativ. Det kommer starkt att bidra till en renare miljö i Stockholms innerstad, kommenterar Johan Lantz, vd för Avatar Logistics.

Pråmfartyget kommer byggas enligt EUs regelverk för pråmtrafik (Inland waterway transport/Inland navigation). Varvet Shipyard Ferus Smit B.V. har redan tagit fram en första design. Nästa steg för Avatar är att söka grön medfinansiering.

– Vi vill fortsätta att utnyttja sjöfarten och också öka våra sjötransporter inom hela Mälaren. Fartygstransporterna ökar hållbarheten och effektiviteten för både oss och samhället i stort. Ett nytt eldrivet pråmfartyg är ett naturligt steg i vår miljöstrategi, kommenterar Mats Björkryd, vd för Jehander.