Även tågtransporterna rullar

Godstransporter på järnväg har sedan länge stora finansiella utmaningar och pågående pandemi kan på sikt förvärra situationen men i skrivande stund upprätthåller man transporterna på en normal nivå, det skriver Green Cargo i ett pressmeddelande.

“Järnvägen är en samhällskritisk funktion och det är viktigt för hela Europas varu- och industriförsörjning att järnvägstransporterna kan fortsätta, framförallt då vi ser att långväga godstransporter på väg har stora utmaningar vid gränspassager med långa köer och förseningar som följd” det skriver Green Cargos vd Ted Söderholm angående hur järnvägsgodset klarar sig i dessa kristider.

“Även om situationen snabbt kan förändras, har vi just nu ett stabilt läge både i vår produktion och leverans. Vi ser minskade transportbehov i vissa branschsegment men också ett ökat transportbehov i andra, vilket med största sannolikhet är en effekt av att just långväga godstransporter med lastbil har utmaningar.”

Hittills kan Green Cargo bibehålla stabiliteten i sin produktion men också att möta nya behov av godstransporter, som också uppstår – järnvägsfrakt är trots allt mindre personalintensiv än lastbilstransporter.

“Men läget är allvarligt och risken finns att även vi får ett mer ansträngt resursläge.” skriver Ted Söderholm.

Samverkan i branschen har heller aldrig varit viktigare skriver Green Cargo också och ger som exempel att DB Cargo och Hector Rail har kommit överens om en tillfällig lösning avseende passåkning för att lokförare ska kunna ta sig dit där tågen finns och personalbyten sker.

Tågföretagen skriver på sin blogg att både kollektivtrafik och passagerar- och godstrafik på järnväg behöver riktade stödpaket för att kunna överleva.

För att öka koordineringen har man skapat ett kommunikationsråd kopplat till hur coronakrisen påverkar medlemsföretagen.