Axfood ändrar sig – behåller lagret i Örebro

Axfoods logistikbolag Dagab har beslutat sig för att samla logistiken för sina externa kunder inom servicehandeln i sitt befintliga lager i Örebro som därmed inte avvecklas, vilket tidigare varit tanken. Logistikcentret i Bålsta, som nu återigen dras med leveransproblem, ska främst användas för att hantera växande volymer för dagligvaruhandeln.

De senaste fem åren har Axfood jobbat intensivt med att bygga upp och färdigställa det nya högautomatiserade logistikcentret i Bålsta, som nu är huvudförsörjande lager för bolagets samtliga egenägda och handlarägda butiker inom Willys, Hemköp, Tempo och Snabbgross i Mälardalsregionen och norr över. När planerna på ett nytt Bålsta-lager presenterades 2019 var planen att lägga ned bolagets siter i Borlänge, Skellefteå, Årsta, Jordbro, Sätra och Örebro i samband med driftstarten. Men nu ändrar sig Axfood om Örebro-lagret.

Servicehandel från Örebro

Den nya planen är att samla volymerna för servicehandel i Örebro, det vill säga volymer till externa kunder som driver kiosker, bensinmackar och “snabbmatshak”. Bolaget förklarar beslutet med att man sett en kraftig tillväxt de senaste åren, och behöver separera servicehandelsvolymerna för att kunna optimera logistikverksamheten. Logistikcentret i Bålsta, som enligt flera medier just nu återigen dras med leveransproblem, denna gång på frysvarusidan, ska i stället fokusera på att hantera volymerna för dagligvaruhandeln.

Beslutet innebär att verksamheten i Örebro kvarstår och på sikt kommer att utökas i takt med att volymer som idag flödar via Dagabs lager i Skellefteå och Sätra flyttas och koncentreras till Örebro senast första halvåret 2026. Beslutet medför enligt bolaget “ingen förändring i förväntade årliga effektivitetsförbättringar från investeringen i logistikcentret i Bålsta”.

Hans Bax, vd Dagab. Foto Kaneos media

– Koncentrationen av servicehandelsflödena till vårt lager i Örebro handlar om att skapa förutsättningar för att leverera bättre kvalitet, högre effektivitet och samtidigt säkra kapacitet för ytterligare tillväxt i både dagligvaruhandeln och servicehandeln, kommenterar Hans Bax, vd för Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab.

Optimerar syd-volymerna

Bolaget meddelar också att ett antal olika initiativ även pågår för att optimera hanteringen av volymerna mellan Dagabs lager i de södra delarna av landet. Bland annat byggs höglagret i Backa ut med två nya automatiserade krangångar i syfte att väsentligt förbättra lagringskapaciteten. I slutet av 2022 stod Dagabs nya lager för frukt, grönt och blommor klart i Landskrona, där en automationslösning från Knapp installerades under 2023 som driftsattes tidigare i år.

– De senaste årens utveckling av framtidens logistik ska ge effektivitetsförbättringar och kapacitetsökningar och är en förutsättning för ett starkare kunderbjudande och en konkurrensfördel för koncernens koncept, kommenterar Hans Bax.

Av Hilda Hultén