Axfood bygger 37 000 kvm fruktlager i Landskrona

Axfoodkoncernens inköps- och logistikbolag Dagab etablerar ett helt nytt rikslager för frukt och grönt på 37 000 kvm i Landskrona med Logicenters, och lämnar sitt lager på 16 000 kvm i Helsingborg. “Frukt och grönt är en växande kategori, vi behöver förbereda oss för den tillväxten, säger Dagabs vd Nicholas Pettersson.

För att ytterligare utveckla och effektivisera logistikverksamheten och för att möta framtida volymökningar har Dagab tecknat ett 15-årigt hyresavtal med fastighetsbolaget Logicenters om ett nytt och större rikslager för frukt och grönt i Landskrona.

– Valet av läge är en kombination av flera faktorer, som att hitta rätt aktör att samarbeta med och en tomt för en fastighet som kan uppfylla våra behov, med möjlig expansionsyta. En annan faktor är att det är ett bra infrastrukturläge, och Landskrona ligger bara tio minuter från vårt nuvarande lager i Helsingborg, så vi kan behålla personal, berättar Nicholas Pettersson, vd på Dagab.

Stannar i Sveriges fruktmecka

Att man stannar i regionen och inte exempelvis samlokaliserar med det nya centrallagret i Bålsta är också naturligt av andra orsaker, menar han.

– Helsingborgsregionen är Sveriges frukt- och grönt-mecka; kompetensen, inflödet och en stor del av produktionen finns här. Flera aktörer har tittat på andra lokaliseringar, och övervägt att kanske samlokalisera med centrallager på annan ort, men kommit fram till att fördelarna överväger med att vara här. Jag tror att det är det klokast beslutet att stanna här.

Helsingborgsregionen är Sveriges frukt- och grönt-mecka; kompetensen, inflödet och en stor del av produktionen finns här

Det nya lagret, som planeras påbörjas i sommar och vara i full drift i slutet av 2022, kommer sysselsätta omkring 150-200 anställda beroende på säsong, vilket är i nivå nivå med det nuvarande lagret.

– Vi har en lageromsättningshastighet på 1,3 dagar, och det kommer vi fortsätta ha. Men i dagens lösning slår vi ständigt i vårt kapacitetstak, det nya lagret ger möjlighet att minska kostnaderna det innebär med att ständigt behöva ligga på max och jobba nattskift.

Frukt och grönt är också ett produktsegment som växer, vilket är en viktig orsak till satsningen.

– Volymerna har växt med tio procent de senaste åren. Det blir hela tiden ett utökat och mer avancerat sortiment genom trender med superbär, smoothies, vegetariskt, färdigskuret och växtbaserade protein, vilket kräver en annan hantering.

– I dagens lösning slår vi ständigt i vårt kapacitetstak, det nya lagret ger möjlighet att minska kostnaderna det innebär att ständigt ligga på max och jobba nattskift, säger Nicholas Pettersson. Foto Magnus Fond

Förbereder för automation

Lagret förbereds också för en framtida automationslösning.

– Vi har en del automation idag, bland annat en mini load-lösning från Knapp i vårt färskvarulager i Jönköping, och lagret vi bygger i Bålsta är ju helautomatiserat med flera temperaturzoner. Vi tittar på olika automationsalternativ för det nya lagret, men huvudsaken är att systemet vi väljer kan hantera SRS-lådor och kartonger.

Dubblerar lagerytan

Den totala lagerytan kommer uppgå till drygt 37 000 kvadratmeter, vilket är mer än dubbelt så stort som Helsingborgslagret. Det finns också en möjlig expansionsyta om ytterligare cirka 8 000 kvadratmeter på den 96 000 kvadratmeter stora tomten som fastighetsbolaget Logicenters förvärvar av Landskrona kommun.

I Landskrona passar Dagab även på att flytta ihop lager- och transportverksamheten, som idag finns på olika adresser, för att ytterligare optimera varuflödet. Härifrån kommer kedjan att distribuera frukt och grönt till Axfoods butikskedjor, och även e-handelsvolymerna som transporteras till det nya centrallagret i Bålsta, som ska stå klart 2023, varifrån Axfoods e-handelsdistribution ska ske vid sidan av butiksdistributionen.

Av Hilda Hultén