Axfood köper Bergendahls: “Förvärvet skapar skalfördelar, synergier och ökad konkurrenskraft”

Axfood förvärvar Bergendahl Food AB:s partihandelsverksamhet och stärker närvaron på den svenska dagligvarumarknaden. “Genom ökad effektivitet, sortiments- och logistikförbättringar gagnar detta även partihandelskunder och Sveriges konsumenter.” skriver Axfood i ett pressmeddelande. Axfood blir även minoritetsägare i City Gross.

Axfood har genom Dagab Inköp och Logistik AB ingått avtal med Bergendahls om att förvärva 100 procent av Bergendahl Food AB (Bergendahls Partihandel). Bergendahls Partihandel är en stark grossist inom svensk detaljhandel, med cirka 800 medarbetare och centrallager i Hässleholm. Företaget bedriver partihandel främst gentemot City Gross och därtill cirka 170 fria handlare och e-handelsaktörer.

– Vi är väldigt glada över att ha nått den här överenskommelsen med Bergendahls, som precis som Axfood har ett långsiktigt och värderingstyrt affärsperspektiv. Det finns en tydlig industriell logik i den här affären, som skapar förutsättningar för att stärka både våra och Bergendahls partihandelskunders konkurrenskraft. På butikssidan är jag imponerad över City Gross utveckling den senaste tiden, och övertygad om att vi genom vårt partnerskap ytterligare kan stärka City Gross position inom stormarknadssegmentet, där Axfood idag inte är verksamma, kommenterar Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood.

Axfood förvärvar också en minoritetsandel motsvarande 9,9 procent av aktierna i City Gross Sverige AB (City Gross), som en del i ett strategiskt partnerskap för att stärka City Gross position på marknaden. Därtill har Axfood ingått ett optionsavtal om att stegvis under en femårsperiod förvärva ytterligare aktier upp till ett sammanlagt ägande om 30 procent i City Gross. City Gross har idag cirka 2 800 medarbetare och ett butiksnät med 42 butiker.

– Affären skapar förutsättningar att expandera City Gross och stärka vår position på marknaden, vilket är en långsiktig satsning och en viktig del i Bergendahls koncernstrategi. Axfood är helt rätt partner för våra satsningar på City Gross framåt och vi ser mycket fram emot utvecklingen av vårt stormarknadskoncept. Partihandelskunderna kommer fortsatt bli väl omhändertagna tack vare att Axfood ligger i framkant när det gäller framtidens logistik, kommenterar Lars Ljungälv, Bergendahl & Son AB:s koncernchef och vd.

Dagab och City Gross har samtidigt tecknat ett 15-årigt leveransavtal som inkluderar ett samarbete kring bland annat sortiment och IT-infrastruktur. Transaktionen förväntas skapa synergier om cirka 200 miljoner kronor årligen som förväntas realiseras successivt under perioden fram till och med 2025. Exkluderat integrations- och transaktionskostnader förväntas förvärvet bidra positivt till Axfoods resultat per aktie från och med 2022.

Köpeskillingen uppgår till 1,8 miljarder kronor och i samband med transaktionen avser Axfood att göra en företrädesemission om 1,5 miljarder kronor för att bibehålla en stark finansiell position och handlingsutrymme framöver.