Axfood riggar logistiken med nytt e-handelslager i Göteborg

Dagab, Axfood-koncernens inköp och logistikbolag, investerar 48 miljoner euro i ett nytt Witron-automatiserat e-handelslager intill deras befintliga Göteborgslager på 60 000 kvm. Därigenom skapar man en lagerstruktur för butik och e-handel med två lagerpunkter, en i Bålsta och en i Göteborg, som ska försörja alla svenska butiker och kunder.

Samtidigt bygger Dagab även ut höglagret i sitt befintliga lager i Backa, Göteborg, samt automatiserar nya fruktlagret i Landskrona med hjälp av Knapp. Totalt investerar Axfood-koncernen 65 miljoner euro i framtidens logistikinfrastruktur.

– Genom den här investeringen skapar vi ett identiskt kundmöte i e-handeln i båda våra regioner, vi arbetar på samma sätt med samma automationslösning, samma plattform och samma standardiserade lösningar för stora delar av Sverige. Det ser jag som en stor del fördel och det känns som vi hamnat väldigt rätt där, säger Nicholas Pettersson, vd Dagab, till Dagens Logistik.

Nicholas Pettersson. Foto Magnus Fond.

Det nya e-handelslagret bli 12 000 kvm stort, i två plan och automationen, från Witron, blir nästintill identisk med den i Axfoods nya omnilager i Bålsta, och ökar kapaciteten med fem gånger.  Skillnaden är att medan Bålstalagret kommer försörja butiker och e-handel från ett högautomatiserat lager, kommer Axfood behålla och utvidga lagret i Backa, bl a med den nya fastigheten från vilket e-handeln kommer hanteras.

– Backa är ett utmärkt logistikläge med rätt tyngdpunkt för att försörja våra butiker i södra Sverige och med nya ehandelslagret får vi en utmärkt lösning att försörja Willys, Hemköp och Mat.se ehandelskunder i regionen, förklarar Nicholas Pettersson.

Bygger även ut höglager samt automatiserar fruktlager

För att ytterligare säkra kapacitet i Backa byggs även höglagret ut, med två nya automatiserade krangångar för att tillföra nya pallplatser, genom en komplettering av ett befintligt avtal med Daifuku.  Detta ökar den totala kapaciteten med omkring 30 procent, och därmed säkras hanteringen av kommande tillväxt.

– Jämte höglagret har vi nu den tron att vi skapat vår framtida logistikplattform för många år framöver.

Den tredje delen av Axfoods investeringspaket i logistiken är ett avtal med Knapp om att automatisera delar av det nya frukt- och gröntlagret i Landskrona, vilket beräknas stå klart i slutet av 2022. Knapp står redan idag för den automationslösning Dagab använder i färskvarulagret i Jönköping. Den totala avtalade investeringen med Knapp uppgår till 14 miljoner euro.

Sista steget i framtida logistikutbyggnad

Investeringspaketet är sista steget i att förändra Dagabs logistikstruktur för att möta framtidens dagligvaruhandel, där inköpen både köps i butik och på nätet. Den inleddes mer beslutet att ersätta sex befintliga lager i mellan- och norra Sverige, med jättelagret i Bålsta på 126 000 kvm, som ska hantera omkring 60 procent av Axfoods godsvolymer och som tas i drift 2023. Lagret byggs av Logicenters och är Sveriges största lagerbygge någonsin. Lagret automatiseras av Witron i flera temperaturzoner – vilket även kommer vara fallet i det nya e-handelslagret i Backa. När Bålstalagret står klart lämnar Dagab sitt befintliga lager i Jordbro, på 70 000 kvm.

– Både Backa och Jordbro bygges på 70-talet, och har byggts ut och kompletterats eftersom. Men i Jordbro hade vi kommit till vägs ände. Medan Backa ligger väldigt bra ur ett distributionsperspektiv, hade tyngdpunkten genom centraliseringen av vår logistik förskjutits norr om Stockholm. Dessutom hade vi inte möjlighet att automatisera i den byggnaden och behövde 300 000 kvm mark, vilket var ett vägande skäl för etableringen i Bålsta.

I höst kan även Axfood-koncernens köp av konkurrenten Bergendahls partihandel, Bergendahls Food, att gå igenom, i det fall att Konkurrensverket ger klartecken. Då kommer även Bergendahls logistik med lagret i Hässleholm, inlemmas i Dagabs logistikstruktur.

– Det försörjer hela Bergendahlssfären, och har även ett lite annorlunda sortiment så det kommer att rulla på tillsvidare.

Kommer affären bli av?

– Jag vill inte spekulera idet, men vi hoppas naturligtvis att den ska bli av.

Pandemin bra skola

Önskar ni att ni hade den här logistikstrukturen på plats när pandemin bröt ut 2020, och dagligvaruhandeln på nätet fördubblades?

– Det är både och. Vi har lärt oss så otroligt mycket under den här tiden om att förflytta gränserna för traditionell logistik, och har tvingats använda datadriven analys även i vår manuella hantering. Självklart hade vi velat ha kapaciteten, men vi hade byggt mycket dyrare om vi hade agerat tidigare. Att andelen fördubblats inom e-handel innebär att faktaunderlaget för hur vi ska lägga upp logistiken blivit mycket större: vi har ett bredare kundunderlag som handlar, och fått en mycket bättre bild av vad som krävs i framtiden, säger Nicholas Pettersson.

En lösning i hela Sverige

Totalt sett har Axfood investerat drygt tre miljarder i sin nya omni-logistikstruktur, en investering som har varit nödvändig, och som  nu gör att man kunnat ta ett enhetligt grepp över dagligvaruförsörjningen i hela Sverige, menar Nicholas Pettersson.

– Många retailföretag sitter idag på en massa olika lösningar för hur man ska hantera kombinationen av handel på nätet och i butik, men vi möjlighet att utveckla ett gemensamt kundmöte för hela Sverige, och det ser jag som vår stora fördel, säger Nicholas Pettersson, som inte är rädd för att man nu tar i för mycket, i omdaningen av logistiken.

– Jag ser hellre att någon säger om fem år att ”nu tog ni i lite för mycket” än att ”ni borde fattat det här beslutet för fem år sedan”.

Genom det nya lagret i Backa kommer Axfoodkoncernens manuella e-handelslager i Västra Frölunda att avvecklas på sikt, men personalen kommer erbjudas att flytta med till Backa.

Lagret beräknas stå klart i slutet av 2024 och vara i full drift under våren 2025.

Av Klara Eriksson