Axfood sänker elförbrukningen med 18 miljoner kWh

Genom att bl a släcka fasadbelysning, optimera kylar och frysar och byta till LED-belysning satsar nu Axfood-koncernen stort på att minska elförbrukningen i de egna butikskedjorn med nästan 8 procent. Tillsammans beräknas satsningarna minska butikernas elförbrukning med 18 miljoner kWh.

Axfood-koncernen accelererar nu arbetet med att effektivisera elanvändningen och vidtar flera åtgärder för att minska elförbrukningen med hela 18 miljoner kWh – och därmed minska risken för effektbrist och planerade driftstopp av elnätet i vinter. Bidraget till en lägre elförbrukning kan även sänka elpriserna för hushåll och andra företag.

– Vi står inför en situation i vinter där Sverige riskerar både effektbrist och att delar av elnätet måste stängas av, och där vi inte vet hur höga elpriserna kan bli. Då är det viktigt att alla drar sitt strå till stacken, och gör det som är möjligt för att spara in på elen. Om alla bidrar kan vi faktiskt undvika både effektbrist och driftstörningar, och dessutom sänka priset på el för alla, kommenterar Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

I de egenägda butikerna inom Willys, Hemköp, Snabbgross och Eurocash beräknas de extra åtgärder som nu genomförs minska elanvändningen med upp till omkring 18 miljoner kWh, vilket motsvarar nära 8 procent av butikernas elförbrukning.

Det handlar om både små och stora energibesparande åtgärder som redan nu bidrar till att minska koncernens elanvändning på både kort och lång sikt, utifrån varje butiks förutsättningar. Bland annat optimeras temperaturen för och användningen av kylar, frysar, lagerutrymmen och e-handelsskåp. Men satsningen innefattar också funktioner som kan stängas ned under perioder, såsom fasad-, utomhus- och parkeringsbelysning. Koncernen drar också upp tempot på omställningen till LED-belysning.

Några av Axfoods åtgärder:

  • Minska användandet av fristående plug-in-kylar.
  • Optimera temperaturinställningen av kylrum, kylar och utrymmen där kylningen inte är nödvändig eller kan justeras, som exempelvis e-handelsskåp och e-handelskylrum.
  • Minska drifttiden och optimera användandet av bakugnar och grillar.
  • Släcka fasad-, utomhus- och parkeringsbelysning.
  • Justera drifttider för ventilation.
  • Öka takten i konverteringen till LED-belysning.
  • Extra fokus på dagliga energibesparande rutiner som stängning av portar, rengöring och underhåll av entréer, fläktar, kyldiskar med mera.

Arbetet har redan inletts för att minska elanvändningen så snabbt som möjligt, men kommer fortsätta successivt in i nästa år.