Axfoods förvärv av Bergendahls godkänt

Konkurrensverket har idag godkänt Axfoods förvärv av partihandelsverksamheten Bergendahls Food och den minoritetspost i City Gross som är en del av affärenmen inte utan vissa “frivilliga åtaganden” från Axfoods sida gentemot partihandelskunderna.

E-handeln ritar om dagligvarukartan, och de stora livsmedelsjättarna investerar stora summor i att ställa om logistiken för att kunna serva även e-handelskunderna på ett lönsamt sätt. Bergendahls, med storhandels-kedjan Citygross och en partihandel som servar flera av dagligvarujättarnas utmanare, som Mathem, har inte riktigt mäktat med omni-kanalsomställningen. Bolaget har haft det några tuffa år, och 2020 inleddes ett åtgärdsprogram för att effektivisera verksamheten, där man bland annat stängde lagret i Tumba.

– Digitaliseringen av handeln, med automation och elektrifiering av transporterna kräver oerhört mycket kapital. Den här affären ger oss muskler att expandera och digitalisera, sa Bergendahls vd Lars Ljungälv, till Dagens Logistik i juni.

Den 31 maj 2021 tillkännagav Axfood att ett avtal ingåtts med Bergendahl & Son AB om att förvärva 100 procent av Bergendahl Food AB, vilket motsvarar Bergendahls Partihandel. Därutöver förvärvar Axfood, som en del i ett strategiskt partnerskap, en minoritetsandel motsvarande 9,9 procent av aktierna i City Gross Sverige AB (”City Gross”) med option om en ägarandel upp till motsvarande 30 procent.

Transaktionens genomförande var villkorad av godkännande från Konkurrensverket, som idag har meddelat att prövningen avslutats och att affären godkänns, efter att Axfood lovat att förlänga avtal “med befintliga villkor” med kunder till Bergendahls partihandel, och i förhållande till “vissa nya aktörer som ska ha rätt att teckna leveransavtal med Axfood”. Transaktionen kommer att slutföras den 1 oktober i år.

– Det här är ett glädjande besked som innebär att vi inom kort kan påbörja integrationen av våra verksamheter, kommenterar Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow.

– Affären lägger grunden för fortsatt tillväxt, och genom ökade volymer, förbättrad köpkraft och effektivare lösningar kan vi stärka erbjudandet, vilket gagnar såväl alla involverade parter som Sveriges konsumenter. Dessutom leder affären till att City Gross genom partnerskapet får ännu bättre möjligheter att utmana och stärka sin position inom stormarknadssegmentet.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 1,8 miljarder kronor på kassa- och skuldfri bas och vid fullt köpoptionsutnyttjande uppgår den totala köpeskillingen till 2,5 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder kronor avser Bergendahls Partihandel.

Integrationen mellan Bergendahls Partihandel och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab inleds när transaktionen är genomförd. City Gross kommer fortsatt att vara en fristående kedja men kommer att integreras med Axfoods IT-system och stöttas av den nya samordnade inköps- och logistikverksamheten i Dagab genom ett 15-årigt leverans- och samarbetsavtal som är en del av partnerskapet. I Axfoods finansiella rapportering kommer Bergendahls Partihandel att ingå i segmentet Dagab. Minoritetsandelen i City Gross kommer att redovisas enligt kapitalandelsmetoden i segmentet Willys, där även Willys Hemma och Eurocash redovisas.

I senaste numret av Dagens Logistik kan du läsa en tema-artikel om omställningen av dagligvarumarknaden.

Av Klara Eriksson