Axfoods superlager får plattform från Descartes

Axfoodkoncernens transporthantering digitaliserar med en leveransplattform från Descartes. Efter den första piloten i Göteborg hösten 2020, pågår en intensiv utrullning av lösningen till Axfoods övriga regioner med målet att vara färdiga när Dagabs nya logistikcenter i Bålsta tas i drift.

Dagab, Axfoods inköps och logistikbolag ansvarar för koncernens samtliga transportflöden och är därmed primär mottagare av Descartes plattform. Lösningen kommer att användas för leverans från leverantörer, leverans till Axfoods egna butiker och grossistkunder, samt hemleveranser B2C.

– I ett och samma system kommer Axfood kunna göra optimala val mellan egna/inhyrda fordon och externa transportaktörer, optimera rutter för minimering av körsträckor och automatiskt välja transportföretag baserat på kostnad och servicegrad. Dessutom operationellt utföra och övervaka transporter till slutdestination, avisera kunder om pågående leverans och via en mobilapp utföra elektronisk leveransbekräftelse, kommenterar Dan Hellström, Senior Account Executive på Descartes.

Plattformen kommer bl a att användas i Axfoodkoncernens nya logistikcenter i Bålsta som ska stå klart under 2023. Det 126 000 kvm stora, högautomatiserade lagret, i flera temperaturzoner för att kunna husera både frys-, kyl- och tempererade varor, kommer hantera både butikspåfyllnad och e-handelsordrar för Axfoodkoncernen. Automationen står den tyska automationsjätten Witron för.

– För oss var det viktigt att hitta en partner som kunde lösa alla olika flöden i en och samma plattform. Och ett system som kändes modernt till det moderna logistikcenter vi bygger. Descartes som leverantör svarade upp mot detta. Dessutom kommer plattformen vara en viktig pusselbit för att vi ska kunna klara våra hållbarhetsambitioner. Med bättre nyttjande av fordon och optimerade rutter, det vill säga bättre fyllnadsgrad och totalt färre körda kilometer, ger det ett positivt resultat på företagets kostnader och inte minst miljöpåverkan, kommenterar Helena Blom, Helena Blom, transportchef på Dagab.

Efter den första piloten i Göteborg hösten 2020, pågår en intensiv utrullning av transportstyrnings-lösningen till Axfoods övriga regioner med målet att vara färdiga när Dagabs nya logistikcenter i Bålsta tas i drift.