Baltimore öppnar delar av hamnen

Efter att containerfartyget M/V Dali rammade bron över den enda kanalen in och ut ur Baltimores hamn har man nu lyckats flytta på fartyget och röjt undan stora delar av rasmassorna. Drygt halva kanalen är nu öppen för trafik och hamnen tar återigen emot fartyg. Det rapporterar bl a gCaptain.

Det var i slutet av mars som M/V Dali, ett fartyg som körde för Maersk, rammade Francis Scott Key-bron i Baltimore, vilket ledde till att bron kollapsade och fyra byggarbetare dog. Farleden under bron var den enda vägen in och ut ur hamnen för större fartyg, vilket bl a ledde till att Wallenius Wilhelmsens svenskflaggade roro-fartyg Carmen blev fast i hamnen i en knapp månad.

Sedan dess har röjningsarbetet varit intensivt och man lyckades öppna två alternativa kanaler för fartyg att ta sig in och ut ur hamnen. Carmen är ett av fartygen som bekräftades ha lämnat hamnen den 25 april.

M/V Dali efter att man fått loss det från rasmassorna. Foto Unified Command Photo

Röjningsarbetet har bl a bestått av att spränga loss delar av bron som rasat över M/V Dali och att få undan containrar som fallit i vattnet. Den 19 maj lyckades man få loss fartyget med hjälp av tidvattnet och förflyttade det till hamnen. Med fartyget ur vägen öppnades kanalen för fartyg upp till 50 fots (15,4 m) djup, som dock måste ledas in av bogserbåtar.

Den del av kanalen som nu är öppen är 122 meter bred. För att kunna öppna hela kanalen på 213 meter behöver man fortfarande kapa bottenlinan i tre delar för att kunna lyfta undan den på ett säkert vis. Arbetet förväntas vara färdigt till den 10 juni.

– Vi kör på så snabbt och säkert som möjligt för att nå 700 fot (213 meter reds. anm.) och säkerställer att vi tar bort alla vrakdelar för att förhindra eventuell påverkan på framtida navigering, kommenterar överste Estee S. Pinchasin, USACE och befälhavare i Baltimore-distriktet.

Av Emanuel Lehtonen