Baracker tar järnvägen

Från och med januari i år kommer Green Cargo att transportera delar av Expandias modulflotta. Initiativet är en del i att förverkliga modulleverantörens miljömål och valet föll på en säker, pålitlig och klimatsmart logistiklösning med järnvägen som bas.

Expandias flyttbara lokaler används som förskolor, ecvakueringsbostäder, tillfälliga kontor med mera och i höstas invigde företaget en ny renoveringshall i skånska Stidsvig för att effektivt kunna återanvända tidigare uthyrda moduler.

Nu tar företaget ytterligare ett steg för att minska sin klimatpåverkan – från och med januari ska moduler som ska transporteras över 50 mil företrädesvis fraktas med tåg.

– Vi är stolta över att, som enda modulleverantör, äntligen få till en effektiv transportlösning som minimerar vårt klimatavtryck. Satsningen kommer också att öka vår leveranskapacitet under de månaderna vi har flest moduletableringar. Genom att använda oss av tåg får vi större kontroll och kan säkra leveranser på kort varsel även under dessa perioder, kommenterar Jonas Wallstedt, vd Expandia Moduler.

Särskilda tågvagnar

Green Cargo har för Expandias räkning renoverat och anpassat åtta vagnar som kan frakta två moduler vardera. Initialt ska mellan 400 och 500 moduler transporteras från fabriken i Värmlandsbro till Luleå. En del av detta kommer att transporteras med tåg och lastas i Karlstad. Skulle satsningen överträffa förväntningarna finns det option på att renovera och modifiera två vagnar till för att öka den klimatsmarta logistiklösningen ytterligare.

Den största delen av Green Cargos transportarbete kommer ske med eltåg och klimatpåverkan är mycket nära noll.

– Jag är mycket glad över att Expandia har valt att samarbeta med oss. Vi levererar inte bara en en säker och pålitlig transport utan även en klimatsmart transportlösning. Genom att frakta modulerna med tåg minskas koldioxidutsläppen med cirka 99 procent för motsvarande sträckor jämfört med lastbilstransporter, kommenterar Johan Lorensson, Strategic Key Account Manager på Green Cargo.