EU-direktiv ger bättre villkor för gigarbetare

På onsdagen slöts en ny överenskommelse mellan Europaparlamentet och ministerrådet som gör att miljontals plattformsarbetare i EU kan omklassificeras som anställda. Detta ger dem tillgång till säkrare arbetsvillkor.

Inom EU finns idag ca 28 miljoner gigarbetare som arbetar på olika nätbaserade plattformar, såsom Foodra, Amazon och Uber. Till 2025 väntas antalet stiga till 43 miljoner. Dessa är klassificerade som egenföretagare och är därmed själva ansvariga för sina arbetsvillkor.

Nu har Europaparlamentet och ministerrådet förhandlat fram en överenskommelse som stolpar upp fem olika kriterier för att klassas som anställd. Uppfyller arbetstagaren minst två av dessa ska den räknas som anställd. Kriterierna omfattar bland annat om företaget fastställer övre gränser för den anställdes ersättning, övervakar deras prestationer, kontrollerar fördelningen av deras arbetsuppgifter, väljer deras arbetstider och får dem att bära företagskläder.

De nya reglerna innebär att uppskattningsvis 5,5 miljoner gigarbetare kan omklassificeras som anställda, vilket skulle ge dem tillgång till arbetsrättsliga och sociala skyddsvillkor. Det enligt ett pressmeddelande från Europaparlamentet.

– Detta är ett revolutionerande avtal och det första rättsliga ramverket för arbetare på digitala plattformar, säger italienska Europaparlamentarikern Elisabetta Gualmini i pressmeddelandet.

Överenskommelsen kommer antas som EU-direktiv när den antagits av unionens medlemsländer och Europaparlamentet. Sedan får medlemsländerna vidta de åtgärder som krävs för att nå målet.

Algoritmer och personlig information

Enligt överenskommelsen ska gigarbetare också kunna få tillgång till information om hur en plattforms algoritmer fungerar samt hur deras beteende påverkar de automatiska systemens beslut.

Samtidigt skärps regelverket för hur plattformarna får behandla arbetstagarnas personuppgifter. Bland annat får inte personlig information som trosåskådning, privata samtal med kollegor eller när personen inte arbetar.

Av Emanuel Lehtonen