Benders bygger logistikcentrum i Umeå

Byggmaterialproducenten Benders, som tillverkar byggprodukter av betong och natursten som takpannor och marksten köper 65 000 kvm järnvägsansluten mark av Umeå kommun, för ett nytt logistikcentrum för att försörja den växande norrländska marknaden. “Det vi också öppnar upp för är intresset från andra företag att vi kan bygga en fastighet eller ett lager där vi kan hantera deras produkter” säger Christer Hofling, chef för supply chain på Benders Sverige AB.

Familjeföretaget Benders inledde sin resa som tillverkare av takpannor av betong 1960, och har idag en omsättning på över 2 miljarder kronor, och fler än 20 produktionsanläggningar i Sverige, men även Norge och Tyskland. De tunga och lågvärdiga produkterna har gjort järnvägen till att attraktivt transportmedel på de längre transportsträckorna.

– Vi fick möjlighet att sätta oss in i järnvägen för en 12–13 år sedan, då vi rullade igång ett systemtåg mellan våra tak – och markstensfabriker i Bålsta och vårt lager i Kongsvinger, utanför Oslo. Där kunde vi köra grus från Kongsvinger tillbaka så det blev, och är, fortfarande en väldigt bra lösning.

För att få ekonomi i järnvägstransporterna har Bender investerat i egna tågvagnar och ett eget containersystem. Men framförallt är det volymen i båda riktningar som gör det optimalt.

– Det blir inte alltid billigare, men en jämnare och säkrare transportkapacitet med järnvägen . Vi tittar alltid efter möjligheten till spåranslutning när vi ska etablera ny produktion, och idag använder vi järnvägen mellan våra fabriker och till kund, när det är möjligt.

Benders har reserverat 65 000 kvm mark intill Umeå Kombiterminal för ett nytt norrländskt logistikcentrum, och planer finns på lagerhantering åt andra aktörer och även produktion på orten. Foto Inab.

Tre av företagets anläggningar har redan idag järnvägsspår, utöver Bålsta även Åstorp och Uddevalla. Från fabrikerna i Hjo och Götene har man en tåglösning med Skövde som bas.

Till en början handlar Umeåsatsningen om en yta på runt 65 000 kvm med befintliga järnvägsspår, men Benders har option på ytterligare ungefär lika stor areal i direkt anslutning. Här vill man skapa ett logistikcentrum som kommer att lagerhålla Benders breda sortiment.

– Första steget blir att etablera ett Benderslager, det planerar vi ha på plats till 2023. I och med att vi är ett produktionsinriktat företag tänker vi oss att det även kan bli en produktionsanläggning på sikt. Initialt kommer flödena gå enkelriktat uppåt till Umeå, men vi öppnar upp för att vi kanske kan bygga en fastighet för andra produkter, kanske tillfälligt lagra andras varor för att ta med oss i våra transportlösningar, säger Christer Hofling.

Redan första året räknar Benders med att runt 25 000 ton produkter kommer att passera genom anläggningen, vilket innebär att nära 700 dieseldrivna lastbilsekipage försvinner från vägarna och med dem uppemot 2000 ton koldioxid.

– I Umeå bygger vi upp ett lokalt distributionsnät för kunder inom en radie av cirka 25 mil – det inkluderar orter mellan Luleå och Sundsvall, men på sikt även i norra Finland via färjelinjen till Vasa. Vi tittar även på möjlighet att transportera till norra Norge från Umeålagret. Målet är att så snart som möjligt kunna genomföra dessa transporter helt med fossilfria drivmedel. Fordonstillverkarna har inte sina lösningar framme riktigt än för tunga transporter , men utvecklingen går fort och vi vill vara en del av den. Om det sedan blir eldrift, biogas eller vätgas får tiden utvisa.

Bender-koncernen har sin vagga och sitt huvudkontor i Edsvära, inte långt från Falköping – som gjort sig ett namn i Logistiksverige genom sin växande torrhamn. Kunderna är vanligtvis bygghandlare, anläggare, entreprenörer och husfabriker – och Benders har märkt av den växande ekonomin i norr.

– Vi har märkt av att det är stor efterfrågan och vi följer vad som händer i Umeå, Skellefteå och Luleå, det är en bra utveckling som sker där.

Av Klara Eriksson