Benny Thögersen lämnar Catena

Efter ett antal intensiva år på Catena, varav de senaste tre åren som vd och koncernchef har Benny Thögersen informerat Catenas styrelse om att han lämmnar bolaget under 2021.

För att säkerställa en smidig succession kommer Benny att kvarstå som VD till dess en efterträdare har tillträtt. Styrelsen kommer nu att påbörja en rekryteringsprocess.

– Det har varit en helt fantastisk resa med Catena och alla inspirerande kollegor. Efter några mycket intensiva år ger jag mig själv möjligheten att skapa utrymme för egna engagemang både privat och professionellt. Till dess att en ny vdär på plats kommer jag helhjärtat fortsätta bidra till att Catenas framgångsrika resa fortsätter, kommenterar Benny Thögersen.

– Benny har genom sitt starka engagemang, sitt ledarskap och sin unika logistikkompetens bidragit till en tydlig och framgångsrik strategi, vilken har stärkt Catenas position. Det är dessutom glädjande att vi hittat en lösning där Benny även framgent kommer att bistå bolaget och dess kunder i arbetet med att skapa moderna logistiklösningar. På styrelsens vägnar vill jag rikta ett varmt tack till Benny för hans värdefulla bidrag till Catenas utveckling kommenterar Gustaf Hermelin, styrelseordförande i Catena