Beräknar transportkedjornas utsläpp

Systemleverantören och tidigare startupen Proxio har utvecklat ett system för att beräkna utsläppen från komplicerade, intermodala transportkedjor – utifrån behov från Sveriges stora fordonstillverkare.

Ur Dagens Logistik nr 2 2020 – läs hela numret här.  

För några år sedan skulle Proxio Systems ha räknats som startup, men nu är man inne i nästa fas och har på kort tid lanserat två digitala verktyg för transportköp. Bland kunderna finns Postnord, Unifaun, Input Interiör, vChain och Scania – vars behov legat till grund för det senaste systemet som beräknar emissioner från komplicerade transportkedjor. 

– Det finns idag ett antal lösningar på marknaden för att räkna på utsläpp från transporter, men inget är heltäckande och de saknar en del funktionalitet. Vi ville göra en heltäckande lösning som klarar komplexiteten i att skicka saker med båt, flyg, järnväg och väg, med alla framtida krav som kommer, som nya bränsletyper, berättar Proxios CTO Mattias Hägerstrand. 

Mattias Hägerstrand. Foto Proxio.

Proxio Systems grundades 2014 utifrån dåvarande transportkonsultföretaget Proxio, där Mattias Hägerstrand arbetade som systemarkitekt. 

– Vi började ta fram ett antal verktyg och såg snabbt att här finns det ju hur mycket som helst att göra. Logistikbranschen är ju lite efter många andra branscher vad gäller digitalisering.  

System för transportavtal

Det första verktyget lanserades för 1,5 år sedan, ett system för att effektivt lagra och hantera alla ett företags transportavtal – som generellt är komplicerade. 

– Som transportköpande kund har du ofta väldigt många transportörer, många transporttyper och en massa olika avtal. Vissa kanske gäller mellan en fabrik och ett lager, andra per kilometer. Det är nästan omöjligt att göra ett övervägt val utan ett verktyg, förklarar Mattias Hägerstrand. 

Proxio har utvecklat ett system som kan räkna ut emissioner från långa, komplicerade intermodala transportkedjor. Foto Göteborgs Hamn AB

Systemet kan utvärdera i vilken mån man historiskt har valt rätt transportör vid utförda bokningar, föreslå vilken transportör som borde väljas och “benchamarka” olika transportsäljande företag mot varandra vid upphandling. 

– I snitt brukar vi hitta 10 procent besparing, när vi tittar på hur man historiskt köpt upp transporter, hos vissa kunder så mycket som 25 procent. 

Emmissionsberäknare nästa

Steg två blev ett verktyg som även kunde räkna ut emissioner, ett system som Proxio utvecklat med hjälp av NTM, Network for Transport Measures. Systemet tar hänsyn till indata som typ av bränsle, fyllnadsgrad för olika transportsätt i olika länder, om järnvägen är elektrifierad eller inte, bränsle för olika fartygstyper etc.

– Transportkedjor sträcker sig över hela världen och kanske går både med båt, järnväg och lastbil, det finns inget annat system som kan hantera det idag, menar Mattias Hägerstrand. 

Hållbara transporter är något som många e-handlare är intresserade av, skulle ert system vara användbart för dem?

Mattias Hägerstrand suckar när jag nämner andra affärsområden. Över att han inte tillräckligt mycket varit ute och “sålt”. 

– Du vet, jag är den sociala nörden. Det finns mycket affärsutveckling som skulle kunna göras, men vår fördel och vår nackdel är att vi räknat på allt för att verkligen få fram ett så exakt och bra system som möjligt.

Systemet skulle absolut kunna vara av intresse för e-handlare, menar han. Men som det ser ut idag på paketmarknaden – där e-handlare betalar enhetspris per paket för frakt, saknas dessvärre incitamenten.

– Skulle det förändras tror jag säkert att man som konsument är intresserad av att se och kunna kompensera för klimatutsläppen från transporter. 

Av Klara Eriksson