Beredskapslager skapas i Växjö

För att vara förberedda på en andra våg med stor spridning av coronavirus skapar Växjö kommun ett beredskapslager med skyddsutrustning.

– Det är klart det kan bli så att skyddsutrustningen inte går åt om coronavirusets framfart lugnar ned sig. Men vi kan inte sitta och vänta utan har en skyldighet mot våra medarbetare och invånare att vara förberedda på en andra eller tredje våg av stor smittspridning, säger Anna Tenje (M), ordförande i kommunstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Det är Länsstyrelsen i Kronoberg och Region Kronoberg som uppmanar kommunerna i länet att förbereda beredskapslager med skyddsutrustning. Växjö kommun har nu tagit beslut om att skapa ett lager för att vara förberedda om coronaviruset åter börjar spridas i stor omfattning med många sjuka som följd. Lagret ska då räcka för en tremånadersperiod.

Arbetet med att hitta en lämplig lagerlokal, och sätta upp rutiner för beställning av varor och lagerhållning är påbörjat. Inköp till beredskapslagret samordnas med övriga kommuner i länet.