Bergrester från t-banebygge flyttas sjövägen

Stockholms stad och Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana påbörjar ett långsiktigt samarbete för att återanvända det bergmaterial som genereras när den nya tunnelbanan byggs. Materialet kommer skeppas till stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden där det används som utfyllnad för nya gator och kvarter.

Norra Djurgårdsstaden kommer till en början ta emot bergmaterial från arbetstunneln på Blasieholmen, som ansluter till förlängningen av tunnelbanan från Kungsträdgården mot Nacka. I förlängningen kan även fler samarbeten bli aktuella inom ramen för avtalet som nu finns på plats mellan aktörerna.

Bergmaterialet kommer transporteras med båt från Blasieholmen till Loudden i Norra Djurgårdsstaden, vilket gör att antalet lastbilstransporter genom Stockholm city minskar rejält. En båttransport motsvarar ca 125 lastbilstransporter och totalt sparas över 50 000 lastbilstransporter in. Resan med båt är 8,5 km och premiärturen avgår runt årsskiftet.

– Det är ett känsligt läge på Blasieholmen och det finns inte heller snabb och bra access till större vägar, som på de flesta andra ställen där vi bygger. Därför har vi jobbat länge för att få till en lösning där bergsmassorna lastas på pråm istället, säger Andreas Burghauser, projektchef för tunnelbanan till Södermalm, i ett pressmeddelande.

Hittills har stadsutvecklingsprojektet hanterat och återanvänt ca 700 000 ton massor på platsen, vilket ska ha sparat ca 100 000 transporter med tung trafik.

– Genom att använda båt för transport kan många lastbilstransporter sparas genom Stockholms city och det möjliggör dessutom att vi kan återanvända bergmaterial som utfyllnad i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Bergmaterial är ett mycket användbart material när staden växer. Genom det här samarbetet minskar vi både klimatpåverkan och återvinner material lokalt i Stockholm, säger Fredrik Bergman, genomförandechef i Norra Djurgårdsstaden, i ett pressmeddelande.