Beslut om byggstart för flera infrastrukturprojekt

Regeringen fattade i slutet av förra veckan beslut om byggstart för flera svenska infrastrukturprojekt, med huvudvikt på järnvägssatsningar. Flera av dessa återfinns i Stockholm-Mälarregionen som får fler och bättre spår.

När regeringen i förra veckan fattade beslut om byggstart för flera infrastrukturprojekt i Sverige stod Stockholm-Mälarregionen som den stora vinnaren. De satsningar som får byggstart i regionen är utbyggnaden av fyrspåret mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm, ett nytt resecentrum i Västerås och upprustningen av järnvägssträckan Flemingsberg-Järna. Besluten välkomnas av Mälardalsrådet.

– Detta är viktiga delsegrar för pendlarna och företagen i Stockholm-Mälarregionen, även om mycket fortfarande återstår. Sträckor som Uppsala-Stockholm och Järna-Stockholm är bland de mest trafikerade i landet och kräver satsningar som dessa. Det får dessutom positiva följder i hela Sverige, kommenterar Kristoffer Tamsons (M), regionråd för Region Stockholm och ordförande i Mälardalsrådet.

Infrastrukturprojekt som får byggstart:

  • Flemingsberg-Järna: Upprustningen av tunnlar på järnvägsförbindelsen Flemingsberg-Järna tidigareläggs till perioden 2022-2024 (tidigare 2025-2027).
  • Fyrspår i Uppsala: Utbyggnaden av fyrspår från Uppsala till länsgränsen Uppsala/Stockholm får börja byggas 2025-2027.
  • Västra stambanan: Åtgärder för att stärka kapaciteten på Västra stambanan får börja byggas 2028-2033.
  • Sydostlänken: Upprustning och elektrifiering av den befintliga banan Älmhult-Olofström samt byggnation av ny bana mellan Olofström och Blekinge kustbana får börja byggas 2028-2033.
  • Västkustbanan: Dubbelspår på sträckan Maria-Helsingborg C får börja byggas 2028-2023.
  • Riksväg 26: Byggnationer för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan Hedenstorp-Månseryd får börja byggas 2025-2027.

*Foto Jann Lipka.