Best dubblar terminalytan i Göteborg

Nyligen fyrdubblade last mile-aktören Best Transport sin terminalyta i Jönköping, nu fortsätter de expansionen med en fördubbling av terminalytan i Göteborg. Den 4 000 kvm stora terminalen gör det möjligt att hantera tusentals paket om dagen, samtidigt som möjligheterna för samlastning ökar.

För bara några veckor sedan blev det klart att Best Transport flyttar in i en helt nybyggd terminal i Jönköping om 1 300 kvm, en fyrdubbling av deras tidigare yta i staden. Nu expanderar de verksamheten även i Göteborg, där de fördubblar terminalytan till 4 000 kvm. Med den utökade terminalen kan de hantera större paketvolymer samtidigt som fler kunder kan nyttja företagets lagerhållning med plock och pack, omexning samt distribution över hela Västra Götalandsregionen och Halland, samt till Borås och Jönköping.

Med utökningen passar bolaget även på att skapa dedikerade ytor med ökad säkerhetsklassning samt temperaturövervakning. Det ger bättre förutsättningar att hjälpa kunder med specialgods, såsom GDP (läkemedel) och IT-logistik.

– Att vi nu dubblerar terminalytan i Göteborg är helt i linje med Best Transports tillväxtstrategi. Det här skapar än bättre förutsättningar för att förse företag och två miljoner konsumenter i Västra Götaland och Halland med snabba och hållbara leveranser. Det är också spännande att vi genom vår temperaturövervakade terminalyta utökar möjligheterna att hjälpa våra kunder inom läkemedelsbranschen, kommenterar Niklas Falk, affärsområdeschef för Best Transport Göteborg.

Terminalen, som drivs av förnybar el, kommer under hösten förses med både HVO100-tank och laddinfrastruktur för att kunna tanka och ladda företagets fordon vid lastning. Precis som terminalen i Jönköping.

Ökar möjligheterna för samlastning

Best Transport är också del i innovationsprojektet Smoovit (tidigare Smooth) som strävar efter att öka mängden samlastning för att minska utsläppen och transporterna in till stadskärnan.

– Best Transport är en värdefull part i Smoovit och det är roligt att terminalytan nu blir större så att det finns möjligheter för att utöka samlastningen med fler aktörer och mer gods. Vi jobbar för att framtidens transporter i städer ska vara säkrare, renare och effektivare, kommenterar Cecilia Elb, projektledare för Smoovit på Volvo Group Connected Solutions.