Best får förnyat uppdrag inom sjukvårdtransporter

Best Transport har vunnit upphandlingen om att utföra tidskritiska budtransporter för MediCarrier och Region Stockholm.

Uppdraget pågår dygnet runt och omfattar sjukvårdstransporter av bland annat läkarteam, organ, medicinska prover och medicinsk utrustning, till och från sjukhus, apotek och regionens övriga verksamheter.

– Vi har sedan många år ett mycket väl fungerande samarbete med Best Transport gällande budtransporter inom Region Stockholm. Efterfrågan på nischade transporter där det ställs höga krav på förmågor och regelverk ökar. Vi känner en stor trygghet i att Best Transports erfarenhet och förmåga, i kombination med ett utökat antal utryckningsfordon, på ett betryggande sätt kommer möta efterfrågan och samtidigt förstärka Region Stockholms kontinuitet i krissituationer, kommenterar Magnus Hugne, Transportchef på MediCarrier.

Uppdraget omfattar ca 200 transportuppdrag per dygn, en stor andel av transporterna är tidskritiska. Medicinska prover, läkemedel, blod, medicinsk utrustning och läkarlag är några exempel på vad som snabbt behöver transporteras.

För uppdraget disponerar Best Transport 16 fordon utrustade med blåljus och sirener. Vid beställning av blåljustransport är inställelsetiden 12 minuter inom hela Regionen. Flera av utryckningsfordonen är specialfordon anpassade för att bistå specifika enheter inom Region Stockholm, bland annat ECMO på Nya Karolinska Sjukhuset Solna (NKS).