Best Transport pilottestar elmoped

När debatten om smutsiga leveransmopeder är som störst satsar nu hemleveransföretaget Best Transport på elmopeder. Företaget inleder ett pilottest av svenska Cakes elmoped för leveranser i Stockholmsområdet, vilket minskar både utsläppen och trafikträngseln.

Hemleverantörernas mopeder blir en allt vanligare syn i svenska städer. Men många mopeder går på tvåtaktsmotorer som släpper ifrån stora mängder skadliga avgaser, en problematik som Karl-Oskar Tjernström, vd för Fossil Free Marine, nyligen uppmärksammade i ett inlägg på Linkedin. Inlägget väckte stor debatt där budbolagen bland annat skyller på låga marginaler.

Som ett brev på posten väljer nu hemleveransföretaget Best Transport att pilottesta en utsläppsfri elmoped från det svenska elfordonsföretaget Cake. Piloten påbörjas i månadsskiftet maj-juni och kommer rullas ut i Stockholmsområdena Liljeholmen, Gröndal, Liljeholmskajen, Hammarby Sjöstad och Årsta.

Niklas Knight, koncernchef på Best Transport. Foto Best Transport.

– Under de senaste åren har det blivit tydligt att det är trångt om plats i våra stadskärnor och vi ser också en ökad reglering av trafik i städer. Detta gör att vi måste hitta fordonsalternativ som ökar framkomligheten och därmed även effektiviteten. Jag är därför övertygad om att vi kommer se denna typ av hållbara fordon ta över allt mer av städernas last mile-logistik, kommenterar Niklas Knight, koncernchef för Best Transport.

Elmopederna kan transportera en volym upp till 1 kubikmeter, är helt eldrivna med 9 mils räckvidd och kommer laddas med förnybar energi på Best Transports terminal. Förutom att elmopederna eliminerar de skadliga utsläppen leder de också till sänkta bullernivåer, minskad trafiktränsgel och frigjorda stadsytor i trånga stadskärnor.

– Världens storstäder står inför stora utmaningar både kring utsläpp och trängsel och de svarar nu med införande av förbud och krav på förändring. Därför är det lovande att Best Transport utvärderar helt nya fordonsalternativ för hem- och boxleveranser, baserade på Cakes eldrivna lösningar, kommenterar Alex Jonsson, affärsområdeschef på Cake.

Av Emanuel Lehtonen