Betalningslättnader för sjöfarten

Sjöfartsverket inför betalningslättnader för sjöfartsbranschen. Med start 31 mars 2020 förlängs betalningsvillkoren för myndighetens avgifter med ytterligare 30 dagar. Därmed dubbleras den ordinarie betaltiden, som nu går från 30 dagar till 60 dagar.

– Spridningen av coronaviruset påverkar hela vårt samhälle, och sjöfarten är inget undantag. Genom dagens beslut vill vi nu dra vårt strå till stacken och underlätta för sjöfartsbranschen som just nu befinner sig i en minst sagt svår situation, kommenterar Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.

Med start den 31 mars har Sjöfartsverket beslutat om att förlänga betalningsvillkoren för samtliga av myndighetens olika avgifter, såsom exempelvis lots- och farledsavgifterna. Därmed dubbleras den totala betalningsperioden, som nu går från tidigare 30 dagar till 60 dagar.

– Beslutet gäller tills vidare och sträcker sig över samtliga av våra olika avgifter. Detta bidrar också till att ge sjöfartsbranschen ett välbehövligt andrum, säger Katarina Norén.

Samtidigt som betalningslättnaderna för branschen införs är man från myndighetens sida tydlig med vad som gäller för den egna verksamheten.

– Sjöfartsverkets verksamhet fungerar väl. Oavsett om det handlar om vår räddningsförmåga eller lotsverksamhet är svaret från mig detsamma. Vi fortsätter att följa händelseutvecklingen noga, och står fortsatt redo att agera för en både trygg och säker svensk sjöfart, säger Katarina Norén.