Betongelement på pråm till Slussenbygget

När Skanska köper brodelar till ombyggnaden av Slussen i Stockholm fraktas de prefabricerade betongelementen från Marklunds Betongprodukter AB i Torsåker till Norrsundets Hamn, Gävle. Därifrån går de med pråm till Stockholm.

Eftersom det är nittiosex som Skanska behöver är det smidigare att få dem levererade sjövägen direkt till projekt än att köra dem med lastbil genom huvudstaden.

– Fantastiskt roligt att Skanska och Markströms Betongprodukter upptäckt Norrsundet Hamns stora potential för kustsjöfart, kommenterar Stig Wåhlstedt, vd Södra Norrlands Hamn & Logistik AB, logistikupplägget.

Vart och ett av de 96 betongelementen väger 19 ton, och pråmningen Norrsundet-Slussen kommer att ske vid två tillfällen.