Bevego växer med egen produktion och centrallager i Landvetter

Under 2020 förverkligades Bevegos största satsning någonsin då en ny produktionsenhet och centrallager öppnade i Landvetter, som LC byggt. Genom denna satsning förflyttar bolaget sin position i värdekedjan och blir en ännu starkare aktör på marknaden.

Bevego som arbetar inom de tre affärsområdena Byggplåt, Ventilation och Teknisk isolering är återförsäljare av både egna och andras varumärken. De har sedan tidigare fyra egna tillverkningsenheter inom ventilation i Sverige, i Malmö, Göteborg (två stycken) och Stockholm. Tillverkningen i Landvetter blir den femte och största produktionsanläggningen i egen regi.

Sedan i maj 2020 har inflyttning och uppstart av den nya verksamheten i Landvetter skett och just nu håller den sista maskinen på att driftsättas.

Den nya anläggningen, på totalt 10 500 kvm gör att Bevegos kapacitet ökar avsevärt, och den toppmoderna utrustningen gör att produkterna kommer hålla en ännu högre kvalitet.

Läget viktigt

En viktig del i projektet var att hitta den rätta platsen för placering av centrallager och tillverkning.

“Anledningen till att valet föll just på Björröd i Landvetter var de logistiska fördelarna. Landvetter har en fördelaktig position i relation till Bevegos ventilationscenter i Malmö, Stockholm och Göteborg, och nära Göteborgs hamn dit många leveranser skeppas. Då anläggningen inkluderar produktion av ventilation, bearbetning av plåt samt ett centrallager blir detta en logistisk hub vilket borgar för en effektiv distribution med samlastning till Bevegos alla 33 filialer.” skriver Bevego i ett pressmeddelande.

En annan anledning till placeringen i Landvetter var personalen i regionen. Då Bevego hade tre mindre producerande enheter i Göteborgsområdet så fanns kompetensen redan på plats vilket underlättade beslutet för placering.

Nytt centrallager
Förutom tillverkning har en viktig del i denna satsning varit att utveckla ett centrallager. Utöver de 10 500 kvm som byggnaden inrymmer är ett skärmtak på 2500 kvm tillbyggt för lagerhållning av material utomhus, lastning och lossning. Centrallagret är uppdelat i tre delar och består av ett råvarulager, ett färdigvarulager för det som tillverkats i Landvetter och ett sourcinglager, för exempelvis importerade produkter. Det är med andra ord inte ett centrallager för Bevegos hela sortiment. 

– Vår styrka har alltid varit att ha välfyllda lager på varje filial för omedelbar leverans eller avhämtning, det fortsätter vi med, kommenterar Bevegos vd Peter Hamberg.