Bidens infrastrukturpaket antaget

Förra veckan röstades USAs president Joe Bidens infrastrukturpaket igenom i representanthuset. Satsningen på över 1 000 miljarder dollar ska bland annat gå till upprustning av vägar, elektrifiering och järnvägssatsningar.

I augusti röstades Bidens infrastrukturpaket igenom i den amerikanska senaten, kongressens första kammare, med en bred majoritet. I representanthusets andra kammare fastnade förslaget i förhandlingar, men efter intensiva förhandlingar under fredagen den 5 november kunde förslaget slutligen röstas igenom sent på kvällen.

Infrastrukturpaketet är totalt värt nästan 1 200 miljarder dollar och gäller satsningar på allt från vägar och järnvägar till elektrifiering, bredband och rent vatten, enligt CBS News. Dessutom beräknas det ge ca 660 000 nya jobb till 2025.

Paketet innehåller bland annat följande satsningar:

Vägar och broar
110 miljarder dollar går till vägar, broar och andra stora infrastrukturprojekt. 40 miljarder av de pengarna är öronmärkta för upprustning av broar.

Järnvägen
66 miljarder dollar går till att rusta upp järnvägsnätet genom satsningar på järnvägsunderhåll.

Elnätet
65 miljarder dollar ska användas för att modernisera elnätet. Det gäller både att förbättra pålitligheten och tåligheten i landets elnät samt anpassa elnätet för mer förnybar energi.

Elektrifiering
7,5 miljarder dollar ska användas för att installera laddstationer för elfordon och 5 miljarder för inköpande av hybrid- och elektriska skolbussar.

Kollektivtrafik
39 miljarder dollar går till utveckling av kollektivtrafiken. Delvis ska tillgängligheten för folk med rörelsehinder förbättras, delvis ska pengarna möjliggöra för lokala myndigheter att köpa in fossilfria bussar.

Flygplatser och hamnar
Totalt 42 miljarder dollar går till renovering och modernisering av flygplatser och hamnar.

Bredband
65 miljarder dollar går till en satsning på att förbättra bredbandstillgången för landsbygdsområden, låginkomstfamiljer och stamsamhällen.

Av Emanuel Lehtonen