BillerudKorsnäs utvecklar ny e-handelspåse

BillerudKorsnäs har utvecklat en ny e-handelspåse av papper “Xpression E-com” som kan minska CO2-utsläppen med 50 procent jämfört med plats, enligt en oberoende studie som bolaget beställt.

– Xpression E-com är ett exempel på hur vi tänker utanför boxen för att bekämpa klimatförändringarna och minska plastanvändningen. Vi hoppas att den nya studien kan hjälpa onlinebutiker att ersätta sina förpackningar med ett mer hållbart alternativ, kommenterar Malin Ljung Eiborn, direktör för hållbarhet på BillerudKorsnäs.

Xpression E-com är ett hållbart och tåligt papper speciellt utformat för handelspåsar inom detaljhandeln på nätet.

En studie utförd av RISE, Research Institutes of Sweden, visar att en e-handelspåse gjord av oblekt Xpression E-com papper minskar fossila utsläpp med 50 procent jämfört med motsvarande e-handelspåse i plast.
Studien är baserad på livscykelanalyser som beräknar miljöpåverkan från råmaterialtillförsel, produktion, transport och sluthantering. Enligt RISE är utfallet stabilt och gäller även vid justering av olika parametrar i känslighetsanalysen, såsom olika materialspecifikationer, geografiska platser och antaganden om sluthantering.

– När pandemin slår hårt mot traditionell handel ökar e-handelns betydelse för många varumärkesägare. Det sätter fokus på e-handelsförpackningar som en möjlighet att kommunicera och i slutändan bygga en starkare relation med kunderna. Vi hoppas att den här studien kommer att hjälpa online-återförsäljare att byta ut sina förpackningar mot ett mer hållbart alternativ, kommenterar Valdemar Forsblom, projektledare på BillerudKorsnäs.

Studien från RISE visar att papperspåsen är återvinningsbar. Materialet är tillverkat av företagets produktionsenheter som är så gott som fossilfria, vilket ger påsen en klar fördel jämfört med plastpåsar och wellpapplådor av återvunnet material.

Om man också inkluderar biogena utsläpp visar studien att 1 000 e-handelspåsar av materialet tar bort 50 kg koldioxid från atmosfären sett över hela livscykeln. Papperet är också mer miljövänligt med tanke på utsläpp i luft, vatten och mark som kan leda till övergödning.